ФРАЗЕОЛОГІЗМ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ В ІНШОМОВНІЙ АУДИТОРІЇ (доцільність використання й критерії добирання)

Main Article Content

МАРІЯ СЦІРА

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki definicji frazeologii oraz klasyfikacji frazeologizmów. Badanie koncentruje się na zasadach nauczania frazeologii w audytorium obcojęzycznym. Celem artykułu jest wytyczenie kryteriów doboru jednostek frazeologicznych do ich zastosowania w procesie nauczania języka ukraińskiego jako obcego w audytorium obcojęzycznym. Przedstawiono zasady prezentacji frazeologizmów w audytorium obcojęzycznym, określono kryteria doboru jednostek frazeologicznych dla studentów obcojęzycznych na poziomie początkowym, takie jak: prosta struktura frazeologiczna (wyrazy w sensie dosłownym, 2-3 elementy, prosta struktura morfemiczna); przejrzysta forma wewnętrzna (motywacja); aspekt badań regionalnych; częstotliwość użycia frazeologizmu. W procesie nauczania nauczyciel musi stworzyć potencj ał j ęzykowy i komunikacyjny, który przede wszystkim zwiększy zdolność studenta do skutecznego postrzegania i przyswajania informacji. Nauczanie języków powinno stanowić część składową kulturowo-narodowego postrzegania nowego środowiska. Tylko wówczas bowiem student obcojęzyczny uzyskuje świadomość językową, która ułatwi mu postrzeganie formuł językowych na tle ogólnej kulturowo-narodowej specyfiki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
СЦІРА, М. (2020). ФРАЗЕОЛОГІЗМ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ В ІНШОМОВНІЙ АУДИТОРІЇ (доцільність використання й критерії добирання). Studia Ukrainica Posnaniensia, 8(1), 157-166. https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.16
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Azhnuik B., Anhliiski frazeolohizmy z vlasnе imennym komponentom [English Phraseologisms with Their Own Name Component], [v:] „Movoznavstvo”, 1984, № 6, s. 61–65.
 2. Humboldt V. fon, Ob izuchenii yazykov, ili plan sistematicheskoj e’nciklopedii vsex yazykov [On Learning Languages, or a Systematic Encyclopedia Plan for All Languages], [v:] Ego zhe, Yazyk i filosofiya kul’tury, per. s nem., Moskva: Progress, 1985, s. 346–349.
 3. Demskyi M., Ukrainski frazemy y osoblyvosti yikh tvorennia [Ukrainian Phrases and Peculiarities of Their Creation], Lviv: Prosvita, 1994.
 4. Kolomiiets M., Rehushevskyi Ye., Slovnyk frazeolohichnykh synonimiv [Slovnyk Frazeolohichnykh Synonimiv], red. V. Vynnyk, Kyiv: Radianska shkola, 1988.
 5. Kuz H., Do problemy frazeolohichnoho minimumu [The Problem of the Phraseological Minimum], [v:] „Teoriia i praktyka vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi”, 2013, vyp. 8, s. 122–129.
 6. Kuz H., Frazeolohiia u pidruchnykakh z ukrainskoi movy yak inozemnoi: kilkisni, yakisni ta dydaktychni parametry [Phraseology in Textbooks on Ukrainian as a Foreign Language: Quantitative, Qualitative and Didactic Parameters], [v:] „Teka Kom. Pol.-Ukr. Związ. Kult”, 2016, s. 86–91.
 7. Sahata Yu., Animalistychna frazeolohiia u vyvchenni movy yak inozemnoi [Animalistic Phraseology in Learning Language as Foreign One], [v:] „Teoriia i praktyka vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi”, 2009, vyp. 4, s. 157–171.
 8. Selivestrova L., Linhvistychna ta psykholohichna osnova navchannia ukrainskoi movy yak inozemnoi [Linguistic and Psychological Basis of Teaching Ukrainian as a Foreign Language], [v:] „Teoriia i praktyka vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi”, 2007, vyp. 2, s. 8–13.
 9. Skyba N., Formuvannia komunikatyvnoi kompetentsii u studentiv-inozemtsiv na frazeolohichnomu rivni (na materiali novitnoi khudozhnoi prozy) [Formation of Communicative Competence Among Foreign Students at the Phraseological Level (on the Material of the Latest Artistic Prose)], [v:] Ukrainska mova u sviti: zb. mater. II Mizhnar. nauk.-prakt. konf., Lviv: Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, 2012, s. 268–274.
 10. Slovnyk ukrainskoi movy [The Ukrainian Language Dictionary], v 11 tomakh, red. I. K. Bilodid, Kyiv: Naukova dumka, 1973, t. 4.
 11. Ukrainska mova: Entsyklopediia [Ukrainian Language: Encyclopedia], redkol.: V. M. Rusanivskyi, O. O. Taranenko, M. P. Ziabliuk ta in., Kyiv: Ukrainska entsyklopediia im. M. P. Bazhana, 2004. Fil H., Natsionalno-kulturna konotatsiia frazeolohichnykh odynyts ukrainskoi movy [National Cultural Connotation of Phraseological Units of the Ukrainian Language], [v:] „Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri”, 2012, s. 267–271.
 12. Frazeolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy [The Phraseological Dictionary of the Ukrainian Language], uklad.: V. M. Bilonozhenko, V. O. Vynnyk, I. S. Hnatiuk, V. Y. Horobets, Kyiv: Naukova dumka, 1999, kn. 1.
 13. Frazeolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy [The Phraseological Dictionary of the Ukrainian Language], uklad.: V. M. Bilonozhenko, V. O. Vynnyk, I. S. Hnatiuk, V. Y. Horobets, Kyiv: Naukova dumka, 1999, kn. 2.
 14. Shkliarska M., Movni zvoroty v italiiskii movi — sutnist ta problemy vykladannia [Language Translations in Italian — Essence and Problems of Teaching], [v:] Yednist navchannia i naukovykh doslidzhen — holovnyi pryntsyp universytetu, zb. nauk. pr. zvit.-nauk. konf. vykl. un-tu za 2011 r., сh. 2, uklad. H. I Volynka, O. V. Uvarkina, O. P. Symonenko, O. P. Yemelianova, Kyiv: Nat. рed. un-t im. M. P. Drahomanova, 2012, s. 251–252.
 15. Yadlovska N., Frazeolohichnyi material ukrainskoi movy v chuzhomovnii audytorii [Phraseological Material of the Ukrainian Language in a Stranger’s Audience], [v:] „Teoriia i praktyka vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi”, 2007, vyp. 2, s. 122– 125.