ОРУДНИЙ ПОРІВНЯЛЬНИЙ У КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ

Main Article Content

ОЛЕНА КРЯЧКО

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie konstrukcji z narzędnikiem porównawczym przez pryzmat podejścia kognitywno-onomazjologicznego. Niedostateczny stan badań w tym kierunku warunkuje ich aktualność. Celem pracy jest określenie głównych typów motywacyjnych dla porównania z nieregularną nieciągłością i wyjaśnienie specyfiki ich funkcjonowania. Określono ramę modalną narzędnika porównawczego, wyznaczono sytuacje, w których występuje ten przypadek, zdefiniowano mechanizmy powstawania atrybutywnego znaczenia narzędnika porównawczego przyimkowego i przyczasownikowego. Ustalono, że nie wszystkie z motywacyjnych typów są produktywne przy tworzeniu takich porównań. Wskazano obecność szacującego składnika w strukturach o motywacji modalnej, co przyczynia się do wyrażenia wielu subiektywno-modalnych wartości. Określono istotę poznawczą struktur z narzędnikiem porównawczym, w których obserwuje się motywację skojarzeniową. Wymieniono mentalne osobliwości budowy porównania z narzędnikiem porównawczym (ablativus comparativus).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
КРЯЧКО, О. (2020). ОРУДНИЙ ПОРІВНЯЛЬНИЙ У КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 8(1), 115-125. https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.11
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Arutyunova N. D., Tipy yazykovyx znachenij. Ocenka. Sobytie. Fakt [Types of Lingual Meaning. Assessment. Event. Fad], Moskva: Nauka, 1988.
 2. Devyatova N. M., Tvoritel’nyj sravneniya: znachenie i funkcii v teksie [Instrumental Comparative: Meaning and Functions in the Text], [v:] „Russkij yazyk v shkole”, 2008, № 10, s. 47-51.
 3. Kalko V. V., Kohnityvno-onomasiolohichnyi analiz nazv likarskykh roslyn v ukrainskii movi [Cognitive-Onomisiological Analysis of Medicinal Plants Denominations in Ukrainian Language], avtoref. dys. ... kand. filol. nauk, Odesa2003.
 4. Kononenko V.I., Synonimika porivnialnykh konstruktsii [Sunonymy of Comparative Constructions], [v:] Mova. Kultura. Styl, zb. nauk, st., Kyiv-Ivano-Frankivsk, 2002, s. 102-117.
 5. Lutsenko N. A., Tvoritel’nyj sravneniya: usloviya realizatsii, istoricheskie і funktsional’no- smyslovye svyazi [Instrumental Comparative: Terms of Implementation, Historical and Functional-Semantic Connections], [v:] „Vostochnoukrainskij lingvisticheskij sbomik”, 1998, № 4, s. 3-19.
 6. Makovetska-Hudz Yu. A., Semantychni typy ukrainskykh khudozhnikh porivnian [Semantic Types ofUkrainaian Artistic Comparisons], [v:] „Movni ta kontseptualni kartyny svitu”, 2009, № 26, ch. 2, s. 210-213.
 7. Oleksenko O. A., Orudnyi vidminok iz semantykoiu porivniannia v pryimennomu vzhyvanni [Instrumental Case with Comparative Semantic in Affiliated Usage], [v:] „Linhvistychni doslidzhennia”, 2018, № 47, s. 169-175.
 8. Romanchenko A. P., Do pytannia pro komparalno-subiektni (obiektni) katehorialni sytuatsii v prahmalinhvistychnomu aspekti [To the Question of Comparative-Subjective (Objective) Categorical Situations in Pragmalinguistic Aspect], [v:] Elektronnyi resurs: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/l (15.10.2018).
 9. Selivanova O. O., Kohnityvna kontseptsiia slovotvorchoi motyvatsii [Cognitive Concept of Word-Building Motivation], [v:] Elektronnyi resurs: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LZ_9vOKVOcEJ:www.selivanova.net/downloads/Cognityvna%2520concepcia%2520slovotvor_motyvaciyi.doc+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua (22.11.2018).
 10. SelivanovaO.O., Linhvistychna entsyklopediia [Linguistic Encyclopedia], Poltava: Dovkillia- K, 2010.
 11. Khaliman O. V., Katehoriia vidminka. v aspekti aksiolohichnoiprahmalinhvistyky [The Category of Case in Axiological Pragmalinguistics], [v:] „Studia Ukrainica Posnaniensia”, 2013, zesz. I, s. 39-45.
 12. Cheremisina M. I., Tvoritel’nyjpadezh kaksredstvoformirovaniya. obraza [Instrumental Case as a Way of Figure Formation], [v:] „Grammatika russkogo yazyka”, 1972, № 1, s. 72-92.
 13. Lakoff G., Johnson M., Metaphors We Live By, Chicago: The University of Chicago Press, 1980.
 14. Lakoff G., Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind, Chicago: The University of Chicago Press, 1987.