ФІЛОСОФСЬКО-МИСТЕЦЬКИЙ ПОРТРЕТ ЮРІЯ ВИННИЧУКА (на основі проведеного уЛьвові інтерв’ю з письменником від 13 серпня 2018 р.)

Main Article Content

Przemysław Lis-Markiewicz

Abstrakt

Przedmiotem publikacji jest portret filozoficzno-artystyczny ukraińskiego pisarza Jurija Wynnuczuka stworzony na podstawie przeprowadzonego z nim wywiadu. Celem opracowania jest przedstawienie na podstawie rozmowy z artystą genezy jego stylu literackiego oraz początków twórczości. Analiza treści wywiadu prowadzi do wniosku, że styl literacki pisarza ukształtował się pod wpływem ukraińskich przekładów literatury obcej, głównie zachodnioeuropejskiej. Pisarz deklaruje, że istotna jest dla niego możliwość zachowania autonomii wewnętrznej podczas tworzenia utworu. Pragnie on zatem tworzyć bez ulegania naciskom ze strony swoich wyobrażeń o gustach i oczekiwaniach czytelników.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lis-Markiewicz, P. (2020). ФІЛОСОФСЬКО-МИСТЕЦЬКИЙ ПОРТРЕТ ЮРІЯ ВИННИЧУКА (на основі проведеного уЛьвові інтерв’ю з письменником від 13 серпня 2018 р.). Studia Ukrainica Posnaniensia, 8(1), 267-279. https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.25
Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

  1. Bondar-Tereshchenko I., Osimodem: heopoetyka, psycholohiia, vlada. [Ostmodem: Geopoetics, Psychology, Authority], Temopil: Navchalna knyha - Bohdan, 2005.
  2. Holoborodko X., Intertekstualnist y ultraseksualnist. Synekura Yuriia Vynnychuka [Intertextuality and Ultrasexuality. Yuriy Vynnychuk’s Sinecure]', [v:] Yoho zh, Artegraund. Ukrainskyi literatumyi isteblishment [Arteground. Ukrainian Literature Establishment], Kyiv 2006, s. 101-118, [v:] Elektronnyi resurs: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2015_3_ll (26.11.2018).
  3. Kuzmych O. X.,Movni zasoby tvorennia komichnogo v ukrainskiy prozi kintsia XX stolittia — pochatku XXI stolittia [Language Resources for Creation of Drollness in Ukrainian Prose at the Turn of XX and XXI Centuries], avtoref. ... kand. filol. nauk, Lutsk 2015.
  4. Medvedchuk O., Ironiia i satyra v tvorchosti Tarasa Shevchenka ta Yuriia Vynnychuka: novatorstvo v mezhach tradytsii [Irony and Satire in Taras Shevchenko’s and Yuriy Vynnychuk’s Oeuvre: Modernism Within Tradition], [v:] „Shevchenkoznavchi studii”,2014, № 18, s. 643-649.
  5. Polishchuk Y., Reoriientatsiia v suchasnii ukrainskii literaturi [Reorientation in Contemporary Ukrainian Literature], [v:] „Synopsys: tekst, kontekst, media”, 2015, № 3, [v:] Elektronnyi resurs: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2015_3_ll (26.11.2018).
  6. Semkiv R. A., Burleski parodiia u tvorchosti Yuriia Vynnychuka [Burlesque and Satire in Yuriy Vynnychuk’s Oeuvre], [v:] „Naukovi zapysky NaUKMA. Filolohichni nauky”, 2015, t. 176, s. 52-56, [v:] Elektronnyi resurs: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8354/Semkiv_Burlesk_i_parodiia.pdf (26.11.2018).
  7. Futs Yu., Romantychnyi motyv dviinytstva v romani Yuriia Vynnychuka „Malva Landa ” [The Romantic Motive of Dual Personality in Yuriy Vynnychuk’s Novel „Malva Landa ”], [v:] Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho uniwersytetu imeni Lesi Ukrainky: Filolohichni nauky. Literaturoznavstvo”, 2016, № 1, s. 223-227, [v:] Elektronnyi resurs: http://esnuir.eenu.edu.Ua/bitstream/123456789/11386/l/43.pdf (26.11.2018).
  8. Chemiuk S. L., Komunikatsiina ryzomatyka romanu Y Vynnychuka „Aptekar ” [Communicative Rhizome ofY. Vynnychuk’s Novel „Apothecary”], [v:] „Naukovi pratsi Chomomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylianska akademiia». Seriia: Filolohiia. Literaturoznavstvo”, 2016, t. 276, vyp. 264, s. 121-126, [v:] Elektronnyi resurs: http://litstudies.chdu.edu.ua/article/view/84601/80149 (26.11.2018).
  9. Shtelmach M. L., Interviu v systemi zhanriv sychasnoi ukrainomovnoi komunikatsii [Interview in a System of Genres in Contemporary Ukrainian Communications], avtoref.... kand. filol. nauk, Kyiv 2008.