OKAZJONALIZMY JAKO PODSTAWA SYNERGETYKI IDIOSTYLU MYKOŁY WINHRANOWSKIEGO

Main Article Content

ЛАРИСА МІНІЧ

Abstrakt

Podstawą do stwierdzenia, że słowotwórcze leksemy innowacyjne są powszechne w poezji Mykoły Winhranowskiego jest ich systematyzacja i klasyfikacja. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią leksemy utworzone przez złożenie podstaw; utworzone za pomocą przyrostków jako formantów słowotwórczych; utworzone z wykorzystaniem jednocześnie przedrostków i przyrostków. Rzadko spotykane są neologizmy utworzone za pomocą wyłącznie przedrostków. W niniejszym artykule przedstawiono różne rodzaje okazjonalizmów poety, które autorka analizuje na podstawie wymienionej klasyfikacji. Istotną rolę odgrywa także postawa autorska Winhranowskiego, którą badaczka odbiera jako ważny aspekt psycholingwistyczny w procesie kształtowania indywidualnego stylu twórczego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
МІНІЧ, Л. (2020). OKAZJONALIZMY JAKO PODSTAWA SYNERGETYKI IDIOSTYLU MYKOŁY WINHRANOWSKIEGO. Studia Ukrainica Posnaniensia, 8(2), 45-55. https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.2.03
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. Britikova K.V., Uzualne ta okazionalne v innovatsiiakh suchasnoi ukrainskoi movy: tendentsii onovlennia leksyko-slovotvirnoi katehorii nazv osoby [The Usual and Occasional Things in the Innovations of Modern Ukrainian Language: the Tendencies of the Person Lexical - Word-formative Category Renovation], dys. …kand. filol. nauk, Kharkiv 2007.
  2. Vokalchuk H.M., Do pytannia pro istoriiu doslidzhennia okazionalnykh leksychnykh novotvoriv v ukrainskomu movoznavstvi [On the Issue of the History of the Researching of Ocassional Word-formations in Ukrainian Linguistic], [v:] “Nauk. zapysky Vinnytskoho derzh. pedahoh. un-tu im. M. Kotsiubynskoho. Seriia: Filolohiia”, 2003, vyp. 5. s. 14–18.
  3. Vokalchuk H.M., Vyvchennia neolohizmiv u vuzivskomu kursi suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy [Study of Neologisms in the University Course of Modern Ukrainian Language], [v:] Zbirnyk nauk. prats, 2002, ch. 2. s. 42–48.
  4. Iermolenko S. Ya., Linhvostylistyka: osnovni poniattia, napriamy y metody doslidzhennia [Linguostylistic: Basic Concepts, Directions and Methods of Research], [v:] „Movoznavstvo”, 2005, № 3–4, s. 112–125.
  5. Koseriu E., Sinkhroniya, diakhroniya i istoriya [Synchrony, Diachrony and History], [v:] „Novoe v lingvistike.” Moskva, 1963, vyp. III, s. 143–343.
  6. Kocherhan M.P., Vstup do movoznavstva [Introduction to Linguistics], Kyiv: Akademiia, 2000.
  7. Khanpira E., Ob okkazional’nom slove i okkazional’nom slovoobrazovanii [About the Occasional Word and Occasional Word Formation], [v:] „Razvitie slovoobrazovaniya sovremennogo russkogo yazyka”, Moskva, 1966, s. 153 –166.
  8. Chabanenko V., Stylistyka ekspresyvnykh zasobiv ukrainskoi movy [Stylistics of Expressive Means of the Ukrainian Language], Zaporizhzhia, 2002.