Tom 8 Nr 2 (2020)

Literaturoznawstwo

Ірина Борисюк
83-96
SWOJE / OBCE: KWESTIA OKREŚLENIA TOŻSAMOŚCI W PROZIE NATALII KOBRYNSKIEJ
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.2.06
PDF (Українська)
ХРИСТИНА СЕМЕРИН
97-105
GENDEROWE WYMIARY TEMATU ŻYDOWSKIEGO W POEZJI ŁESI UKRAINKI
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.2.07
PDF (Українська)
УЛЯНА ФЕДОРІВ
107-117
REPREZENTACJA OBRAZU BOHATERA WALKI W UKRAIŃSKIEJ LITERATURZE REALIZMU SOCJALISTYCZNEGO
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.2.08
PDF (Українська)
Albert Nowacki
119-130
TREŚĆ VERSUS FORMA. Z ROZWAŻAŃ NAD NATURĄ TEKSTU LITERACKIEGO W ŚWIETLE UKRAIŃSKICH MANIFESTÓW LITERACKICH LAT 20. XX WIEKU: --
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.2.09
PDF
ОКСАНА ПУХОНСЬКА
131-140
TOTALITARYZM A LITERATURA: OD INTERAKCJI DO ZDEMASKOWANIA
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.2.10
PDF (Українська)
Фелікс Штейнбук
141-149
ARCHETYPOWE TŁO I POETYKA POWTÓRZENIA W ZIMOWEJ OPOWIEŚCI OŁESIA ULIANENKI
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.2.11
PDF (Українська)
Przemysław Lis-Markiewicz
151-162
ROZWÓJ UKRAIŃSKIEJ LITERATURY GROZY NA TLE EUROPEJSKICH TRADYCJI GOTYCKICH: ZARYS PROBLEMATYKI
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.2.12
PDF (English)
Олеся Нахлік
163-175
UKRAIŃSKA RECEPCJA POLSKIEGO REPORTAŻU LITERACKIEGO: POSTRADZIECKIE RECYDYWY I SYNDROM POSTKOLONIALNEJ OTCHŁANI: (na przykładzie Białej gorączki J. Hugo-Badera)
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.2.13
PDF (Українська)
Ryszard Kupidura
177-186
MIĘDZY GONZO A DOKUMENTEM HISTORYCZNYM. O STATUSIE GENOLOGICZNYM REPORTAŻU ЗВІТ ЗА СЕРПЕНЬ’14 ANDRIJA SOWY (PŁOCHISZA)
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.2.14
PDF
ANDRIEJ MOSKWIN
187-201
WSPÓŁCZESNY DRAMAT UKRAIŃSKI WOBEC WOJNY: NA PRZYKŁADZIE SZTUKI NATALII WOROŻBYT ZŁE DROGI
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.2.15
PDF
ТЕТЯНА ГРЕБЕНЮК
203-213
POWIEŚĆ TAMARY HORICHA ZERNIA DOCIA: STRATEGIE TWORZENIA EFEKTU WSPÓŁUDZIAŁU
https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.2.16
PDF (Українська)