GENDEROWE WYMIARY TEMATU ŻYDOWSKIEGO W POEZJI ŁESI UKRAINKI

Main Article Content

ХРИСТИНА СЕМЕРИН

Abstrakt

Artykuł analizuje teksty poetyckie Łesi Ukrainki stworzone na podstawie kulturowych motywów żydowskich i tematów archetypowych, głównie genezy biblijnej. Wybrane wiersze są badane przez pryzmat imagologii oraz zasad teorii gender. Podkreśla się, że w percepcji poetyckiej pisarza temat żydowski ma cechy charakterystyczne gender. Autorka zbadała następujące kwestie imagologiczne i genderowe: legitymizację inności narodowej poprzez interakcje genderowe pomiędzy mężczyzną a kobietą, ujawnienie konkurencji interpersonalnej matek pod presją społeczeństwa patriarchalnego, dyskurs otchłani komunikacyjnej między genderami, wyrównanie i zniesienie ograniczeń genderowych w celu sformułowania koncepcji osoby holistycznej itd. W podsumowaniu stwierdzono, iż skomplikowana historia kobiet starożytnego społeczeństwa żydowskiego w poezji Łesi Ukrainki znajduje swoje odzwierciedlenie w ukraińskiej współczesności.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

 1. Aheieva V., Zhinochyi prostir: Feministychnyi dyskurs ukrainskoho modernizmu [The Women’s Space: The Feminist Discourse of Ukrainian Modernism], Kyiv: Fakt, 2008.
 2. Volosiuk O., Spetsyfika kontseptualizatsii obrazu „novoi zhinky” u dramaturhii Lesi Ukrainky i Bernarda Shou [Specyfics of Conceptualization of the Image of a „New Woman” in Lesia Ukrainka’s and Bernard Show’s Dramaturgy], [v:] „Lesia Ukrainka i suchasnist: zb. nauk. pr.”, 2007, t. 4, kn. 1, s. 478–490.
 3. Hundorova T., ProIavlennia slova. Dyskusiia rannoho ukrainskoho modernizmu [The Manifestation of the Word. Discussion of Early Ukrainian Modernism], Kyiv: Krytyka, 2009.
 4. Zabuzhko O., Notre Dame dUkraine: Ukrainka v konflikti mifolohii [Notre Dame dUkraine: Ukrainka in the Conflict of Mythology], Kyiv: Fakt, 2007.
 5. Zborovska N., Moia Lesia Ukrainka: Esei [My Lesia Ukrainka: An Essay], Ternopil: Dzhura, 2002.
 6. Kachak T., Problema zhinochoi druzhby i zistavlennia kharakteriv u prozi Lesi Ukrainky, Oksany Zabuzhko, Svitlany Yovenko: asotsiatyvna paralel [The Problem of Women’s Friendship and the Comparison of Characters in Lesia Ukrainka’s, Oksana Zabuzhko’s and Svatlana Yovenko’s Prose: Associative Parallel], [v:] „Lesia Ukrainka i suchasnist: zb. nauk. pr.”, 2007, t. 4, kn. 1, s. 410–426.
 7. Kocherha S., Yerusalymskyi tekst u tvorchosti Lesi Ukrainky [The Text of Jerusalem in Lesia Ukrainka’s Creativity], [v:] „Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia»”, seriia: Filolohichna, 2014, vyp. 50, s. 116–120.
 8. Korbych H., Kriz pryzmu imaholohii: ukrainsko-polski vidnosyny v ukrainskomu literaturnokrytychnomu dyskursi kintsia XIX – pochatku XX stolittia [Through the Lens of Imagology: Ukrainian-Polish Relations in Ukrainian Literary, and Critical Discourse of the End of the 19th – the Beginning of the 20th Centuries], [v:] „Studia Ukrainica Posnaniensia”, 2013, zeszyt 1, s. 253–264.
 9. Nalyvaiko D., Teoriia literatury y komparatyvistyky [Literary Theory and Comparative Literature], Kyiv: Vyd. dim „Kyievo-Mohylianska akademiia”, 2006.
 10. Pavlychko S., Dyskurs modernizmu u ukrainskii literature [The Discourse of Modernism in Ukrainian Literature], Kyiv: Lybid, 1999.
 11. Podlisetska O., Hendernyi kod u prozi Lesi Ukrainky [Gender Code in Lesia Ukrainka’s Fiction], [v:] „Problemy suchasnoho literaturoznavstva”, 2017, vyp. 25, s. 119–126.
 12. Sikora L., Feministychnyi dyskurs tvorchosti Lesi Ukrainky [The Feminist Discourse of Lesia Ukrainka’s Creativity], [v:] „Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylianska akademiia»”, ser.: Filolohiia. Literaturoznavstvo, 2012, t. 200, vyp. 188, s. 95–101.