LITERACKA RECEPCJA WOJEN POSTTOTALITARNYCH: KONTEKSTY UKRAIŃSKI I BAŁKAŃSKI
PDF (Українська)

Słowa kluczowe

wojna
historia
literatura
doświadczenie traumatyczne
Donbas
Jugosławia

Jak cytować

Puchońska, O. (2021). LITERACKA RECEPCJA WOJEN POSTTOTALITARNYCH: KONTEKSTY UKRAIŃSKI I BAŁKAŃSKI. Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(1), 165–176. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.14

Abstrakt

Przedmiotem przedstawionego artykułu jest analiza tekstu literackiego jako instrumentarium przezwyciężenia traumatycznego doświadczenia wojny. Współczesne wydarzenia w Donbasie dowodzą, że manipulacja historyczną świadomością mieszkańców wskazanego regionu i nieprzepracowane ważne wydarzenia z przeszłości stały się przyczyną nowej militarnej implozji między skolonizowanym a kolonizatorem. Publikowane w ostatnich latach teksty literackie nie tylko odzwierciedlają realia wojny rosyjsko-ukraińskiej na wschodzie Ukrainy, ale także naświetlają konsekwencje sowieckiej kolonizacji, które odegrały główną rolę w procesie mentalnej separacji tego regionu. W kontekście postkomunistycznych przemian społecznych wojna w Donbasie przypomina konflikty zbrojne w Naddniestrzu, Gruzji, a przede wszystkim wojnę w byłej Jugosławii. Z punktu widzenia traumatycznego doświadczenia kultury współczesne teksty literackie są tego znakomitym przykładem.

https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.14
PDF (Українська)

Bibliografia

Bojm S., Budushhee nostal’gii [The Future of Nostalgia], Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie, 2019.

Teteruk A., Istoryko-pravovi prychyny konfliktu v kolyshnii Yuhoslavii ta na skhodi Ukrainy i yikh porivniannia [The Legal and Historical Causes of the Conflict in the Former Yugoslavia and in the East of Ukraine and Their Comparison], [v:] „Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika»”, 2017, s. 51–55

Ferretti M., Rasstrojstvo pamyati: Rossiya i stalinizm [Memory disorder: Russia and Stalinism], [v:] „Monitoring obshhestvennogo mneniya: e’konomicheskie i social’nye peremeny”, 2002, nr, 5, s. 16–26.

Arnold A., Afganistan. The Soviet Invasion in Perspective, Stanford: Hoover Institution Press, 1985.

Gosk H., Zamiast końca historii. Rozumienie oraz reprezentacja procesu historycznego w polskiej prozie XX i XXI wieku podejmującej tematy współczesne [Instead of the End of the History. Understanding and Representation of the Historical Process in Polish Prose of the 20th and 21st Centuries Dealing with Contemporary Topics], Warszawa: Elipsa, 2005.

Hartman G.H., Wiedza traumatyczna і badania literackie [Traumatic Knowledge and Literary Research], [w:] „Antologia studiów nad traumą”, red. T. Łysak, Kraków: Universitas, 2015, s. 377–415.

LaCapra D., Trauma, nieobecność, utrata [Trauma, Absence, Loss], [w:] „Antologia studiów nad traumą”, red. T. Łysak, Kraków: Universitas, 2015, s. 59–107.

Ross B., How the Soldier Repairs the Gramophone by Sasa Stanisic, 2008, [in:] Electronic source: https://www.bookforum.com/print/1502/how-the-soldier-repairs-the-gramophoneby-sasa-stanisic-2474 (30.08.2018).