Tom 9 Nr 1 (2021)

Wstęp

Redakcja "Studia Ukrainica Posnaniensia"
5-10
DO CZYTELNIKÓW
PDF PDF (Українська) PDF (English)

Językoznawstwo

Lilija Andrijenko
11-20
BADANIE ŻYWOTNOŚCI MAŁO POWSZECHNYCH JĘZYKÓW UKRAINY: DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY
https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.01
PDF (Українська)
Оlga Barabasz-Rewak
21-33
JĘZYKOWE SZATY GRZESZNIKA W ZWIERCIADLE WYBRANYCH PSALMÓW W TŁUMACZENIU IWANA OHIJENKI
https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.02
PDF (Українська)
Іryna Bożko
35-43
QUASI-TOPONIMY I TOPONIMY KONOTACYJNE DO OZNACZANIA REGIONALIZMU
https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.03
PDF (Українська)
Wiktoria Hojsak
45-58
PRZYMIOTNIKOWE I PRZYSŁÓWKOWE DERYWATY LEKSEMU ‘СЕЛО’ ORAZ ICH POLSKIE ODPOWIEDNIKI. PROBLEMY TŁUMACZENIA
https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.04
PDF (Українська)
Hałyna Kuź
59-71
UKRAIŃSKA NEOFRAZEOLOGIA: SEMANTYKA, STYLISTYKA, PRAGMATYKA
https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.05
PDF (Українська)
Maria Red`kwa
73-84
ROZUMIENIE WYBRANYCH KODÓW KULTUROWYCH PRZEZ DZIECI DWUJĘZYCZNE MÓWIĄCE PO POLSKU I UKRAIŃSKU (NA PRZYKŁADZIE NAZW BOHATERÓW UKRAIŃSKICH BAJEK LUDOWYCH)
https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.06
PDF (Українська)
Julia Rysicz-Szafraniec
85-98
SURŻYK I JEGO RECEPCJA WŚRÓD STUDENTÓW UKRAINISTYKI NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM
https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.07
PDF (Українська)
Jadwiga Stępnik-Szeptyńska
99-112
TABU JĘZYKOWE I EUFEMIZACJA A WARIANTYWNOŚĆ TEKSTÓW UKRAIŃSKICH LUDOWYCH PIEŚNI OBSCENICZNYCH
https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.08
PDF
Switłana Derba
113-120
UCZNIÓW CUDZOZIEMCÓW METODĄ SŁUCHANIA (POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY)
https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.09
PDF (Українська)