ZAKRES EKSPERYMENTU W NAJNOWSZEJ LITERATURZE UKRAIŃSKIEJ
PDF

Słowa kluczowe

literature of experiment
writer
innovation
play
performance
reflection

Jak cytować

Poliszczuk, J. ., & Strychalska, M. . (2021). ZAKRES EKSPERYMENTU W NAJNOWSZEJ LITERATURZE UKRAIŃSKIEJ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(1), 217–225. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.18

Abstrakt

Предметом уваги авторів є стан дослідження експериментальної літератури, яка в останній час здобуває визнання як культурне явище та як форма художньої трансгресії. Підставою для роздумів на цю тему стала публікації авторської монографії Оксани Ковацької Експериментальні вітрила української прози 20-х років ХХ століття (Київ 2020). Дослідниця доцінює стихію експерименту в українській пореволюційній літературі, високо оцінює новаторські пошуки молодої ґенерації тогочасних письменників. Вона зокрема зосереджує свою увагу на трьох постатях літературного експериментування, розглядаючи їх у контексті творчості Віктора Петрова (Домонтовича), Аркадія Любченка та Майка Йогансена. Монографія Оксани Ковацької видається піонерською працею у презентованому тут вимірі проблематики.

https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.18
PDF

Bibliografia

Korniejenko A., „Rozstrzelane odrodzenie” [Rozstrzelane Odrodzenie], Kraków–Przemyśl: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 2010.

Korniejenko A., Ukraiński modernizm. Próba periodyzacji procesu historycznoliterackiego [Ukrainian Modernism. An Attempt at Periodization of the Historical and Literary Process], Kraków: Universitas, 1998.

Krupa P., „Na Zachód” i „Z dala od Moskwy”? Publicystyka Mykoły Chwylowego lat 1925–1926 [“To the West” and “Away from Moscow”? Publicistic of Mykola Chwylowyi, 1925–1926], Kraków: Universitas, 2018.

Nowacki A., „Myśli pod prąd”. Twórczość Mykoły Chwylowego w kontekście ukraińskiej dyskusji literackiej lat 1925–1928 [„Thinks Against the Tide.” The Works of Mykola

Chwylowyi in the Context of the Ukrainian Literary Discussion in 1925–1928 Years], Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.

Schechner R., Performatyka. Wstęp [Performatics. Admission], przekł. T. Kubikowski, Wrocław: Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno--Kulturowych, 2006.

Shkandrij M., Avant-Garde Art in Ukraine, 1910–1930: Contested Memory Hardcover, Brookline: Academic Studies Press, 2019.

Antolohiia ukrainskoi literaturno-krytychnoi dumky pershoi polovyny XX stolittia [Anthology of Ukrainian literary and critical thought of the first half of the twentieth century], red. V. Aheieva, Kyiv: Smoloskyp, 2016.

Bila A., Ukrainskyi literaturnyi avanhard: poshuky, stylovi napriamky [Ukrainian literary avantgarde: searches, style directions], Kyiv: Smoloskyp, 2006.

Viktor Petrov. Mapuvannia tvorchosty pysmennyka [Victor Petrov. Mapping the writer’s work], red. K. Glinianowicz, P. Krupa, J. Majewska, Kraków: Universitas, 2021.

Lutskyi Yu., Literaturna polityka v radianskii Ukraini 1917–1934 [Literary policy in Soviet Ukraine 1917–1934], Kyiv: Helikon, 2000.

Mikhayl Semenko i ukrainskiy panfuturizm [Mykhail Semenko and Ukrainian panfuturism], Sankt-Peterburg: Izd. Yevropeyskogo universiteta v SPb., 2016.

Polishchuk V., Literaturnyi avanhard. Perspektyvy rozvytku ukrainskoi kultury, polemika i teoriia poezii [Literary avant-garde. Prospects for the development of Ukrainian culture, polemics and poetry theory], Kharkiv 1926.

Shkandrij M., Avant-Garde Art in Ukraine, 1910–1930: Contested Memory Hardcover, Brookline: Academic Studies Press, 2019.

Ukrainskyi avangard. 1910–1930 rokiv: Albom [Ukrainian avant-garde. 1910–1930. Album], avtor. vst. st. ta uporiad. D. Horbachov. Kyiv: Mystetstvo, 1996.