UCZNIÓW CUDZOZIEMCÓW METODĄ SŁUCHANIA (POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY)
PDF (Українська)

Słowa kluczowe

ukraiński jako język obcy
umiejętności komunikacyjne
słuchanie
materiał audio
rozumienie

Jak cytować

Derba, S. . (2021). UCZNIÓW CUDZOZIEMCÓW METODĄ SŁUCHANIA (POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY). Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(1), 113–120. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.09

Abstrakt

W artykule omówiono podstawowe zasady rozwoju umiejętności komunikacyjnych studentów zagranicznych z wykorzystaniem słuchu. Ten rodzaj pracy jest dziś niezwykle istotny, ponieważ współcześni studenci często używają różnych środków technicznych do nauki. Mogą to być elementy zarówno monologu, jak i mowy dialogicznej. Celem pracy jest określenie warunków kształtowania się umiejętności komunikacyjnych metodą słuchania oraz określenie podstawowych zasad pracy z obcokrajowcami podczas słuchania różnych tekstów. Ostatecznym celem opanowania języka ukraińskiego przez zagranicznych studentów jest wykształcenie podstawowych umiejętności komunikacyjnych. To umiejętność mówienia jest zautomatyzowanym składnikiem świadomej działalności człowieka. Takie zdolności kształtują się w wyniku wykonywania ćwiczeń przed odsłuchaniem materiału audio i po tej czynności. Po wysłuchaniu zapraszamy studentów zagranicznych do wykonania określonych zadań w celu sprawdzenia kompletności, dokładności i dogłębności zrozumienia materiału. Cała ta praca ma jeden cel – komunikację. Głównym zadaniem nauczyciela języka
ukraińskiego jako obcego jest nauczenie uczniów swobodnego, jasnego wyrażania swoich myśli.

https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.09
PDF (Українська)

Bibliografia

Batsevych F.S., Osnovy komunikatyvnoi linhvistyky: pidruchnyk [Fundamentals of communicative linguistics], Kyiv: Vydavnychyi tsentr „Akademiia”, 2004.

Horiunova M.M., Audiiuvannia ta pryntsyp avtentychnosti u vykladanni inozemnoi movy [Listening and the principle of authenticity in foreign language teaching], [v:] Stratehiia rozvytku Ukrainy: ekonomichnyi ta humanitarnyi vymiry: mat-ly. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Kyiv: „Informatsiino-analitychne ahentstvo”, 2016, s. 358.

Dehtiarova K., Navchannia audiiuvannia z ukrainskoi movy yak inozemnoi: poshuk novitnikh tekhnolohii [Learning to listen in Ukrainian as a foreign language: search for the latest technologies], [v:] Elektronnyi resurs: http://elib.umsa.edu.ua/bitstream/umsa/9837/1/Navchannja_audiyvannja.pdf (22.03.2019).

Moroz L.V., Vasylkevych S.S. Audiiuvannia ta yoho rol u formuvanni komunikatyvnoi kompetentsii studentiv nemovnykh spetsialnostei [Listening and its role in the formation of communicative competence of students of non-language specialties], [in:] “Young Scientist”, 2018, nr 3,2 (55.2), p. 77–79.

Nazarevych L., Osoblyvosti vykladannia ukrainskoi movy inozemnym studentam [Peculiarities of teaching ukrainian to international students], [v:] Materialy mizhnarodnoi naukovometodychnoi konferentsii „Aktualni pytannia orhanizatsii navchannia inozemnykh studentiv u yevropeiskomu osvitnomu prostori”, 13–16 travnia 2014 roku, 2014, s. 93–94.

Pradivliannyi M., Prysiazhna O., Audiiuvannia yak aktyvnyi vyd movlennievoi diialnosti vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi (dosvid vykladachiv Vinnytskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu) [Listening as active type of linguistic activity in teaching Ukrainian as a foreign language (teachers’ experience at Vinnytsia National Technical University)], [v:] Materialy mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii „Aktualni pytannia orhanizatsii navchannia inozemnykh studentiv u yevropeiskomu osvitnomu prostori”, 13–16 travnia 2014 roku, 2014, s. 94–100.

Protsenko N., Osnovni trudnoshchi navchannia audiiuvannia [The main difficulties of learning to listen], [v:] Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Filolohichni nauky, 2012, vyp. 29 (1), s. 87–89.

Standartyzovani vymohy: rivni volodinnia ukrainskoiu movoiu yak inozemnoiu A1 – C2. Zrazky sertyfikatsiinykh zavdan: posibnyk [Standardized requirements: levels of proficiency in Ukrainian as a foreign language A1 – C2. Samples of certification tasks: a guide] D. Mazuryk, O. Antoniv, O. Synchak, H. Boiko, Kyiv: Firma „INKOS”, 2020.

Tarnapolskyi O., Metodyka navchannia inshomovnoi movlennievoi diialnosti u vyshchomu navchalnomu zakladi osvity [Methods of teaching foreign language speech activity in higher education], Kyiv: Firma „INKOS”, 2006.

Fedorova O., Formuvannia audytyvnykh umin inozemnykh slukhachiv pidhotovchoho viddilennia u protsesi navchannia ukrainskoi movy [Formation of auditory skills of foreign students of the preparatory department in the process of learning the Ukrainian language], avtoref. dys… kand. ped. nauk, Kherson 2016.