STYLISTYCZNA POLIFONICZNOŚĆ NOWELISTYKI WOŁODYMYRA NAZARENKI

Main Article Content

Natalia Daszko

Abstrakt

Artykuł analizuje nowele ze zbioru Mechaniczne jajko W. Nazarenki w celu zdefiniowania specyfiki stylistycznej maniery pisarza. Brak jednolitego stanowiska badaczy w tej kwestii i toczące się na ten temat dyskusje potwierdzają zasadność podjęcia wskazanej w temacie problematyki. W wyniku badań przeprowadzonych na tle współczesnej ukraińskiej nowelistyki oraz za pomocą metod – filologicznej, porównawczej, opisowej, analizy komponentowej i semantycznej stwierdzono, iż w nowelach prozaika współwystępują elementy różnych stylów: gotyku, hermetyzmu, medytacji, surrealizmu. Artystyczny świat nowel W. Nazarenki charakteryzuje atmosfera tajemniczości spotęgowana odpowiednią symboliką, splotem świata realnego i nierzeczywistego, wyobcowaniem bohaterów, zdystansowaniem się od tła społeczno-kulturowego, refleksją nad problemami egzystencjalnymi. Kontaminacja wskazanych wyżej cech pozwala mówić o stylistycznej polifoniczności nowel W. Nazarenki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Daszko, N. (2021). STYLISTYCZNA POLIFONICZNOŚĆ NOWELISTYKI WOŁODYMYRA NAZARENKI. Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(1), 157-164. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.13
Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

  1. Bondar-Tereshchenko I., Mekhanichni yaitsia siuzhetu [Mechanical plot eggs], [v:] Elektronnyi resurs: https://tsn.ua/blogi/themes/books/mehanichni-yaycya-syuzhetu-444882.html (24.11.2020).
  2. Dashko N., Kontsept pamiati v khudozhnomu dyskursi suchasnoi ukrainskoi novelistyky [The concept of memory in the artistic discourse of modern Ukrainian novel], [w:] „Slavica Wratislaviensia”, 2021, s. 265–275.
  3. Literaturoznavcha entsyklopediia [Literary encyclopedia], u 2 tomakh, avtor-ukladach Yu. I. Kovaliv, t. 1, Kyiv: Vydavnychyi tsentr „Akademiiaˮ, 2007.
  4. Literaturoznavcha entsyklopediia [Literary encyclopedia], u 2 tomakh, avtor-ukladach Yu. I. Kovaliv, t. 2, Kyiv: Vydavnychyi tsentr „Akademiiaˮ, 2007.
  5. Pastukh T., „Trymaites povernennia – i vy spiznaiete povnotu zhyttiaˮ. Medytatyvna proza Volodymyra Nazarenka: Retsenziia [„Keep coming back” – and you will learn the fullness of life’ Volodymyr Nazarenko’s meditative prose: review], 04.12.2015, [v:] Elektronnyi resurs: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2015/12/04/072730.html (20.10.2020).
  6. Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical encyclopedic dictionary], hol. red.V. I. Shynkaruk, Kyiv: Abrys, 2002, [v:] Elektronnyi resurs: https://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf (24.11.2020).
  7. Summers M., The Gothic Guest: A History of the Gothic Novel, London, 1938, [in:] Electronic source: https://books.google.com.ua/books?id=v019CgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false (27.11.2020).