STYLISTYCZNA POLIFONICZNOŚĆ NOWELISTYKI WOŁODYMYRA NAZARENKI
PDF (Українська)

Słowa kluczowe

gotyk
hermetyzm
medytacja
surrealizm
nowelistyka
polifoniczność
styl

Jak cytować

Daszko, N. (2021). STYLISTYCZNA POLIFONICZNOŚĆ NOWELISTYKI WOŁODYMYRA NAZARENKI. Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(1), 157–164. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.13

Abstrakt

Artykuł analizuje nowele ze zbioru Mechaniczne jajko W. Nazarenki w celu zdefiniowania specyfiki stylistycznej maniery pisarza. Brak jednolitego stanowiska badaczy w tej kwestii i toczące się na ten temat dyskusje potwierdzają zasadność podjęcia wskazanej w temacie problematyki. W wyniku badań przeprowadzonych na tle współczesnej ukraińskiej nowelistyki oraz za pomocą metod – filologicznej, porównawczej, opisowej, analizy komponentowej i semantycznej stwierdzono, iż w nowelach prozaika współwystępują elementy różnych stylów: gotyku, hermetyzmu, medytacji, surrealizmu. Artystyczny świat nowel W. Nazarenki charakteryzuje atmosfera tajemniczości spotęgowana odpowiednią symboliką, splotem świata realnego i nierzeczywistego, wyobcowaniem bohaterów, zdystansowaniem się od tła społeczno-kulturowego, refleksją nad problemami egzystencjalnymi. Kontaminacja wskazanych wyżej cech pozwala mówić o stylistycznej polifoniczności nowel W. Nazarenki.

https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.13
PDF (Українська)

Bibliografia

Bondar-Tereshchenko I., Mekhanichni yaitsia siuzhetu [Mechanical plot eggs], [v:] Elektronnyi resurs: https://tsn.ua/blogi/themes/books/mehanichni-yaycya-syuzhetu-444882.html (24.11.2020).

Dashko N., Kontsept pamiati v khudozhnomu dyskursi suchasnoi ukrainskoi novelistyky [The concept of memory in the artistic discourse of modern Ukrainian novel], [w:] „Slavica Wratislaviensia”, 2021, s. 265–275.

Literaturoznavcha entsyklopediia [Literary encyclopedia], u 2 tomakh, avtor-ukladach Yu. I. Kovaliv, t. 1, Kyiv: Vydavnychyi tsentr „Akademiiaˮ, 2007.

Literaturoznavcha entsyklopediia [Literary encyclopedia], u 2 tomakh, avtor-ukladach Yu. I. Kovaliv, t. 2, Kyiv: Vydavnychyi tsentr „Akademiiaˮ, 2007.

Pastukh T., „Trymaites povernennia – i vy spiznaiete povnotu zhyttiaˮ. Medytatyvna proza Volodymyra Nazarenka: Retsenziia [„Keep coming back” – and you will learn the fullness of life’ Volodymyr Nazarenko’s meditative prose: review], 04.12.2015, [v:] Elektronnyi resurs: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2015/12/04/072730.html (20.10.2020).

Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical encyclopedic dictionary], hol. red.V. I. Shynkaruk, Kyiv: Abrys, 2002, [v:] Elektronnyi resurs: https://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf (24.11.2020).

Summers M., The Gothic Guest: A History of the Gothic Novel, London, 1938, [in:] Electronic source: https://books.google.com.ua/books?id=v019CgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false (27.11.2020).