ROZUMIENIE WYBRANYCH KODÓW KULTUROWYCH PRZEZ DZIECI DWUJĘZYCZNE MÓWIĄCE PO POLSKU I UKRAIŃSKU (NA PRZYKŁADZIE NAZW BOHATERÓW UKRAIŃSKICH BAJEK LUDOWYCH)
PDF (Українська)

Słowa kluczowe

kod kulturowy
bajka ludowa
dwujęzyczne dzieci
język ukraiński
nazwa własna

Jak cytować

Red`kwa, M. . (2021). ROZUMIENIE WYBRANYCH KODÓW KULTUROWYCH PRZEZ DZIECI DWUJĘZYCZNE MÓWIĄCE PO POLSKU I UKRAIŃSKU (NA PRZYKŁADZIE NAZW BOHATERÓW UKRAIŃSKICH BAJEK LUDOWYCH). Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(1), 73–84. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.06

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest kwestii rozumienia przez dzieci dwujęzyczne pochodzenia ukraińskiego mieszkające w Polsce i mówiące zarówno po ukraińsku, jak i po polsku ukraińskich kodów kulturowych ukrytych w bajkach ludowych. Badanie mowy dzieci dwujęzycznych pochodzenia ukraińskiego jest zagadnieniem nader aktualnym i ważnym we współczesnej lingwistyce. Kody kulturowe są fundamentalną częścią każdej kultury. Celem danego badania jest wyeksponowanie i przeanalizowanie rozumienia przez dzieci dwujęzyczne pochodzenia ukraińskiego, mieszkające za granicą, kodów kulturowych ukrytych w nazwach popularnych bohaterów ukraińskich bajek ludowych. Rozumienie, umiejętność zdefiniowania i opisania wybranych bohaterów przez dzieci odzwierciedla znajomość ukraińskich bajek ludowych oraz ich konotacje związane z wybranymi nazwani własnymi. Analiza przeprowadzonych ankiet ujawnia identyfikację i szczegółowe cechy
odbierania kodów kulturowych i tłumaczenie ich z punktu widzenia native speakera pod wpływem
zewnętrznych czynników językowych i kulturowych.

https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.06
PDF (Українська)

Bibliografia

Krasnyx V., Yazyk. Soznanie. Kommunikaciya [Language. Consciousness. Communication], Sb. 14, Moskva: Iz-vo MGU, 2000.

Lukash H., Slovnyk konotatyvnykh vlasnykh nazv [Glossary of Сonotative Names], Vinnytsia: DonNU im. V. Stusa, 2017.

Pimenova M., Konceptual’nye issledovaniya. Vvedenie: uchebnoe posobie [Conceptual Research. Introduction: Tutorial], Moskva: Flinta: Nauka, 2011.

Red'kva M., Nominatyvnyy ryad nazv heroya typu „ironichnyy shchaslyvets’” v ukrayins’kykhnarodnykh charivnykh kazkakh (na materiali zapysiv XIX st.)[Nominative Series of Names of the Hero of the Type “Ironic Lucky” in Ukrainian Folk Fairy Tales (On the Material of Notes in the XIX Century)], [v:] „Naukovyy visnyk Chernivets’koho universytetu. Slov”yans’ka filolohiya. Zbirnyk naukovykh prats’”, 2006, nr 276–277, s. 218–223.

Savchenko L., Fenomen etnokodiv dukhovnoi kultury u frazeolohii ukrainskoi movy: etymolohichnyi ta etnolinhvistychnyi aspekty [The Phenomenon of Ethnocodes of Spiritual Culture in the Phraseology of the Ukrainian Language: Etymological and Ethnolinguistic Aspects], Simferopol: Dolia, 2013.

Selivanova O., Linhvistychna entsyklopediia [Linguistic encyclopedia], Poltava: Dovkillia-K, 2011.

Skomarovskaya A., Numerologicheskij kod kul’tury v tekstax russkix narodnyx skazok [Numerological Code of Culture in the Texts of Russian Folk Tales], [v:] Vestnik RUDN, seriya Russkij i inostrannyj yazyki i metodika ix prepodavaniya, 2010, nr 4.

Bartmiński J., Folklor – Język – Poetyka [Folklore – Language – Poetics], Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.

Barthes R., S/Z, Warszawa: Wydawnictwo KR, 1999.

Chybor I., Koncepcja kodów kultury w rosyjskich i ukraińskich badaniach lingwokulturologicznych i etnolingwistycznych [The Concept of Culture Codes in Russian and Ukrainian Linguistic and Ethnolinguistic Researches], [w:] „Adeptus”. Pismo humanistów, 2015, nr 6.

Guang-Lea L., Best Practices of Teaching Traditional Beliefs Using Korean folk Literature, [in:] “Procedia Social and Behavioral Sciences”, 2011, nr 15, p. 417–421.

Karsdorp F., Fonteyn L., Cultural Entrenchment of Folktales is Encoded in Language, “Palgrave Communications”, 2019, t. 5, [in:] Electronic source: https://www.nature.com/articles/s41599-019-0234-9 (02.11.2020).

Liseling Nilsson S.A., Kod kulturowy a przekład. Na podstawie wybranych utworów Astrid Lindgren i ich polskich przekładów [Cultural Code and Translation. Based on Selected Works by Astrid Lindgren and Polish Translations of Them], Stockholm: Stockholm Univesity, 2012.

Péju P., Dziewczynka w baśniowym lesie. O poetyce baśni: w odpowiedzi na interpretacje psychoanalityczne i formalistyczne [A Girl in a Fairy-tale forest. About the Poetics of Fairy Tales: In Response to Psychoanalytical and Formalistic Interpretations] (przeł. M. Pluta), Warszawa: Sic, 2008.

Słownik stereotypów i symboli ludowych [Dictionary of Stereotypes and Folk Symbols], red. J. Bartmiński, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1996–2017.

Stavrou E.P., Determining the Cultural Identity of a Child through Folk Literature, “American Journal of Educational Research”, 2015, t. 3, nr 4, s. 527–534, [in:] Electronic source: http://pubs.sciepub.com/education/3/4/20/(02.11.2020).

Tokarski R., Konotacje jako składnik treści słowa [Connotations as a Part of the Word Content], [w:] „Konotacja”, red. J. Bartmiński, Lublin: Wydawnictwo UMSC, 1988, s. 35–53.

Zipes J., The Meaning of Fairy Tale within the Evolution of Culture, [in:] “Marvels & Tales”, 2011, vol.. 25, nr 2, In Honor of Jacques Barchilon.