TEORETYCZNE PODEJŚCIE DO STUDIÓW POSTAWY JĘZYKOWEJ

Main Article Content

MARIA MUZYKA

Abstrakt

Artykuł analizuje literaturę naukową dotyczącą badań w zakresie kształtowania postawy językowej, a także poglądy dydaktyków w kwestii socjolingwistycznej wykładni pojęcia postawy językowej. Wytyczono kluczowe kierunki badawcze w zakresie budowania postawy językowej oraz podkreślono szczególną wagę zgromadzonej wiedzy w przedmiotowej kwestii oraz aspekty badań w zakresie kształtowania postawy językowej w nauce ukraińskiej. Zbadanie kwestii kształtowania postawy językowej jest poważnym tematem współczesnego dyskursu naukowego, gdyż język pełni swoje społeczno-kulturowe funkcje. Znajomość postawy językowej umożliwia podjęcie skutecznych działań w zakresie planowania polityki językowej oraz kształtowania tożsamości nosicieli języka. Postawa językowa w życiu społecznym pozwala zarówno oceniać stopień lojalności wobec konkretnego języka, jak i wnioskować o funkcjach, które język pełni w społeczeństwie. Jest ona instrumentem pozwalającym zbudować efektywną politykę językową, wskazać na językowe utożsamienie nosiciela i wywieść wnioski o reputacji i stopniu poszanowania języka.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
MUZYKA, M. (2021). TEORETYCZNE PODEJŚCIE DO STUDIÓW POSTAWY JĘZYKOWEJ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(2), 51-58. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.2.04
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Masenko L., Narysy z sotsiolinhvistyky [Essays on sociolinguistics], Kyiv: Kyievo-Mohylianska akademiia, 2010.
 2. Mykhalchuk O., Mova iak symvol v etnichnii ta movnii svidomosti: sotsiolinhvistychni parametry (Language as a symbol of aesthetic and linguistic consciousness: sociolinguistics parameters), [v:] „Zhyttia – u slovi: Zbirnyk naukovykh prats na poshanu akademika V.M. Rusanivskoho”, Kyiv, Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, 2011, s. 323–333.
 3. Mykhalchuk O., „Movna povedinka” iak katehoriia ukrainskoi sotsiolinhvistyky [„Language behavior” as a category of Ukrainian sociolinguistics], [v:] „Mova i suspilstvo”, 2014, vyp. 5, s. 28–39.
 4. Agheyisi R., Fishman J., Language attitude studies: A brief survey of methodological approaches, 1970, [v:] “Anthropological Linguistics”, 1970, nr 12 (5), p. 137–157.
 5. Ajzen I., Nature and operation of attitudes, [v:] Elektronnyi resurs: http://friedkin.faculty.soc.ucsb.edu/Syllabi/Soc147/Week2Reading.pdf (01.01.2013).
 6. de Klerk V., Bosch B., English in South Africa: The Eastern Cape perspective, 1993, [in:] English World-Wide 14:2, 209–229.
 7. Edwards J., Language, society and identity, Oxford, UK: Blackwell, 1985.
 8. Ianos M.A., Language attitudes in a multilingual and multicultural context. The case of autochthonous and immigrant students in Catalonia, Universitat de Lleida. Departament de Pedagogia i Psicologia, 2014.
 9. Fasold R., The sociolinguistic of society, Oxford, UK: Blackwell, 1984.
 10. Gardner R., Integrative motivation and second language acquisition, [in:] Motivation and second language acquisition, eds. Z. Dörnyei, R. Schmidt, Honolulu, HI: University of Hawaii Press, 2007, p. 1–21.
 11. Gardner R., Social psychology and second language learning: The role of attitudes and motivation, London, UK: Edward Arnold, 1985.
 12. Labov W., The Study of Language in its Social Context, [in:] “Studium Generale”, 1970, nr 23, p. 30–87.
 13. Lambert W., A social psychology of bilingualism, [in:] “Journal of Social Issues”, 1967, nr 23, p. 91–109.
 14. Oppenheim B., An exercise in attitude measurement, [in:] Social Psychology: A Practical Manual, eds. G.M. Breakwell, H. Foot, R. Gilmour, London, UK: Macmillan Press, 1982, p. 38–56.