ANGIELSKIE IMIĘ WŁASNE JACK I POCHODNE OD NIEGO EPONIMY: BADANIE GNIAZDOWE
PDF (Українська)

Słowa kluczowe

Jack
eponim
pochodny leksem
antroponim
derywacja semantyczna
frazeologizm

Jak cytować

OSTAPENKO, M. (2021). ANGIELSKIE IMIĘ WŁASNE JACK I POCHODNE OD NIEGO EPONIMY: BADANIE GNIAZDOWE. Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(2), 59–71. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.2.05

Abstrakt

Jack to jedno z najbardziej rozpowszechnionych imion w krajach anglojęzycznych i dlatego stało podstawą do tworzenia wielu pochodnych eponimów. Brak kompleksowej rozprawy naukowej dotyczącej tego słowotwórczego gniazda określa aktualność danej pracy. Artykuł jest oparty na postulatach porównawczo-historycznego językoznawstwa, semantyki leksykalnej i onomastyki. Celem jest badanie struktury słowotwórczo-semantycznego gniazda, na szczycie którego znajduje się antroponim Jack. W wyniku przeprowadzonych analiz zostały wydzielone strukturalne typy wtórnych konstytuentów gniazda i zasadnicze kierunki treściowej ewolucji podstawowego leksemu oraz jego apelatywnych form pochodnych, między innymi frazeologizmów. Wszystkie eponimy pochodne od imienia Jack podzielone były na następujące mikrogniazda: przedstawiciele przyrody ożywionej (osoby płci męskiej, rośliny, zwierzęta), obiekty przyrody nieożywionej (mechanizmy – jakiekolwiek rzeczy, które zastąpiły czynności człowieka albo za pomocą których coś można zrobić) oraz część leksem określających wizerunek mężczyzny w kulturze.

https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.2.05
PDF (Українська)

Bibliografia

Garagulya S.I., Raskrytie soderzhaniya anglijskix famil’nyx imen v lingvokul’turologicheskom slovare [Revealing the Content of English Family Names in a Linguocultural Dictionary], [v:] „Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya Filologiya. Zhurnalistika”, 2017, 17 (2), s. 170–174.

Yermolenko S.S., Linhvistychnyi opys eponimii: parametry y problem [Linguistic description of eponymy: parameters and problems], [v:] „Movoznavstvo”, 2018, № 4, s. 10–27.

Kotsiuba Z.H., Universalne i natsionalne v paremiinykh fondakh mov yevropeiskoho arealu (linhvokulturolohichnyi aspekt) [Universal and national in the paremia funds of the languages of the European area (linguocultural aspect)], Dys… d-ra nauk: 10.02.15, Kyiv 2010.

Lukash H.P., Slovnyk konotatyvnykh vlasnykh nazv [Dictionary of connotative proper names], Vinnytsia: DonNU imeni Vasylia Stusa, 2017.

Lukash H.P., Chaikovskyi, Dostoievskyi, Nosovskyi ta inshi: pro kvazionimy v suchasnomu movlenni [Tchaikovsky, Dostoevsky, Nosovsky and others: on quasi-names in modern speech], [v:] Elektronnyi resurs: http://conf-ampr.diit.edu.ua/AMPR_16en/paper/view/3830/714 (20.06.2021).

Otin E.S., Slovar’ konnotativnyx sobstvennyx imen [Dictionary of connotative proper names], Doneck: OOO “Yugo-Vostok, Ltd”, 2004.

Spiridonov D.V., Feoktistova L.A., K sopostavitel’nomu izucheniyu semanticheskix derivatov lichnogo imeni: rus. Ivan, pol’sk. Jan, fr. Jean [On the comparative study of semantic derivatives of a personal name: rus. Ivan, Polish. Jan, fr. Jean], [v:] “E’tnolingvistika. onomastika. E’timologiya : materialy mezhdunar. nauch. konf., 8–12 sentyabrya 2012 g.”, отв. ред. Е. Березович, Ekaterinburg: izd-vo Ural. un-ta, 2012, s. 257–260.

Superanskaya A., Apellyativ – onoma [Appellative – Onoma], [v:] “Imya naricatel’noe i sobstvennoe”, otv. red. A. Superanskaya, Moskva: Nauka, 1978, s. 5–32.

Gardiner A., The Theory of Proper Names: A Controversial Essay, London–New York: Oxford University Press, 1957.

Lebouc G., 2500 noms propres devenus communs. Dictionnaire étymologique d’éponymes, antonomases et hypallages, Bruxelles: Avant-propos, 2011.

Nevin C., Jack: Stories of Britain’s favorite name, Random House, 2013.

Phrases and Sayings, [в:] Електронний ресурс: https://www.phrases.org.uk (20.06.2021).

Richardson D., Plantagenet ancestry: a study in colonial and medieval families, Baltimore, MD: Genealogical Publishing Co., 2004.

Starr B., The reference for the name Jack, [в:] Електронний ресурс: https://zodiackillerrevealed.wordpress.com/2018/11/13/the-reference-for-the-name-jack-along-with-the-letter-j-showsup-in-quite-a-few-places-within-the-zodiacs-cards/.

Stern G., Meaning and Change of Meaning: With Special Reference to the English Language, Westport: Greenwood Press, 1975.