ZOOINWEKTYWY W RÓŻNYCH ODMIANACH JĘZYKA POLSKIEGO I UKRAIŃSKIEGO

Main Article Content

HELENA SOJKA-MASZTALERZ

Abstrakt

Appelatives having an insulting function have been used since the earliest times. Nowadays, they are present in standard language and in substandard types of language (sociolects). The aim of the article is to show that animal-related invectives are more and more frequently usedin order to express negative emotions towards the receiver. In Polish and Ukrainian, the number of animal-related invectives increases but also semantics of the words broaden as the meaning of those words originally referred to the name of a given animal. The lexemes were analyzed and divided into two groups: names of animals that have several meanings, but some of them overlap (pl. baran – ukr. бapaн, pl. cap – ukr. цaп, pl. krowa – ukr. кopoвa) and names that  have completely different meanings in the two languages (pl. wydra – ukr. видpa, pl. larwa – ukr. ляpвa, pl. szakal – ukr. шaкaл).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
SOJKA-MASZTALERZ, H. (2021). ZOOINWEKTYWY W RÓŻNYCH ODMIANACH JĘZYKA POLSKIEGO I UKRAIŃSKIEGO. Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(2), 73-84. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.2.06
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. Grabias S., Język w zachowaniach społecznych [Language in Community Preservation], Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 1997.
  2. Kamińska-Szmak I., Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918–2000 [Language Aggression in Public Life. Lexicon of Political Infectious Diseases 1918–2000], Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.
  3. Kołodziejek E., Językowe środki zwalczania przeciwnika, czyli o inwektywach we współczesnych tekstach politycznych [Linguistic means of defeating of the enemy, or reading about injecting in common political texts], [w:] „Język a Kultura”, tom 11: Język polityki a współczesna kultura polityczna, red. J. Anusiewicz, B. Siciński [“Language and Culture”, volume 11: Language of politics and political political education, ed. J. Anusiewicz, B. Siciński,], Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994, s. 69–74.
  4. Peisert M., Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii [Forms and functions of verbal aggression. Attempt of typology], Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  5. Sarnowski M., Przestrzeń komunikacji negatywnej w języku polskim i rosyjskim. Kłótnia jako specyficzna forma komunikacji werbalnej [Space of negative communication in Polish and Russian. Quarrel as a very specific form of verbal communication], Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999.
  6. Skawiński J., Nazwy zwierząt jako inwektywy w języku polskim i niemieckim [Names of animals as invectives in Polish and German], [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 3. Opis, konfrontacja, przekład, red. I. Łuczków, J. Sokołowski [Word and sentence in Slavic languages 3. Description, confrontation, translation, ed. I. Łuczków, J. Sokołowski], Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, s. 257–268.
  7. Ułaszyn H., Język złodziejski [The Thieves Language], Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1951.
  8. Stavytska L., Korotkyi slovnyk leksyky ukrayins’koyi movy [Short Dictionary of Jargon Vocabulary of the Ukrainian Language], Kyiv: Krytyka, 2003.
  9. Stavytska L., Ukrains’kyi zhargon. Slovnyk [Ukrainian Slang. Dictionary], Kyiv: Krytyka, 2005.