MOTYW NIEŚMIERTELNOŚCI W POWIEŚCIACH LEONIDA HORŁACZA

Main Article Content

OLHA FEDKO

Abstrakt

Artykuł został poświęcony analizie funkcjonowania motywu nieśmiertelności w powieściach poetyckich Leonida Horłacza (Mamaj, Ruina, Czyste pole, Palec Askolda, Wyspa Słowiańska). Na podstawie prac P. Bargara, A. Wesełowskiego, І. Dziuby, J. Morgana, І. Sylantiewa, S. Thompsona przedstawiono osobliwości motywu jako formuły literackiej. Trafność badania wynika z mitologicznego korzenia inwariantnego motywu nieśmiertelności, jego wyjątkowej roli w kulturze ukraińskiej (i w ogóle światowej) i omijania tego tematu w studiach nad utworami L. Horłacza. Naświetlono wykorzystanie przez pisarza pogańskich i chrześcijańskich tradycji opisu życia po śmierci, potraktowanie nieśmiertelności jako cechy bóstwa albo nagrody i kary dla ludzi. Motyw nieśmiertelności jest również związany z pamięcią, sławą i wkładem osobistości we wspólne dzieło. Realizacji analizowanego motywu sprzyjają mitologemy, symbole i alegorie (nić Mojr, ogień, sad, pszczoła).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
FEDKO, O. (2021). MOTYW NIEŚMIERTELNOŚCI W POWIEŚCIACH LEONIDA HORŁACZA. Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(2), 177-187. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.2.14
Dział
Literaturoznawstwo

Referencje

 1. Veselovskij A., Istoricheskaja pojetika [Historical poetics], Moskva: Vysshaja shkola, 1989.
 2. Garmash L., Teorija motiva v literaturovedenii [The theory of motif in literary criticism], [v:] „Naukovi zapysky Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. H.S. Skovorody. Seriia: Literaturoznavstvo”, 2014, vyp. 1(2), s. 10–22.
 3. Dziuba I., Slava [Glory], [v:] Дзюба І., „Istoriia ukrainskoi literatury u dvanadtsiaty tomakh”, t. 4: „Taras Shevchenko”, Kyiv: Naukova dumka, 2014, s. 655–675.
 4. Zholkovskij A., Shheglov Ju., Raboty po pojetike vyrazitelnosti: Invarianty – Tema – Priemy –Tekst [Studies in a poetics of expressiveness: Invariants – Theme – Device – Text], Moskva: Progress, 1996.
 5. Karasik V., Sjuzhetnyj motiv „bessmertie”: narrativnoe izmerenie koncepta [The subject matter motif „Immortality”:a narrative dimension of the concept], [v:] „Sibirskij filologicheskij zhurnal”, 2017, nr 4, s. 149–162.
 6. Makovskij M., Sravnitelnyj slovar mifologicheskoj simvoliki v indoevropejskih jazykah: Obraz mira i miry obrazov [Comparative dictionary of mythological symbols in Indo-European languages: The image of the world and the worlds of images], Moskva: VLADOS, 1996.
 7. Protopopova A., Protopopov I., Sjuzhet o sotvorenii ljudej v mife o Prometee u Fulgencija [Creation myth and the Prometheus myth in Fulgentius], [v:] „Studia Litterarum”, 2019, t. 4, nr 4, s. 44–57.
 8. Silantev I. , Pojetika motiva (Jazyk. Semiotika. Kultura) [Poetics of Motive (Language. Semiotics. Culture)], Moskva: Jazyki slavjanskoj kultury, 2004.
 9. Slovnyk symvoliv [Dictionary of symbols], red. O. Potapenka, K. Dmytrenka, Kyiv: Redaktsiia chasopysu „Narodoznavstvo”, 1997.
 10. Tymchenko A., Motyvna struktura poezii Volodymyra Svidzinskoho [The motif structure of Volodymyr Svidzinskyj’s poems], avtoref. … kand. filol. nauk, Kharkiv, 2010.
 11. Tomashevskij B., Teorija literatury. Pojetika [Theory of Literature. Poetics], Moskva: Aspekt Press, 1999.
 12. Fedko O., Kulturosofski motyvy u romanistytsi Leonida Horlacha: osoblyvosti funktsionuvannia [The cultorosophical motifs in Leonid Horlach’s novels: the specificity of functioning], dysertatsiia … kand. filol. nauk, Zaporizhzhia, 2018.
 13. Shklovskij V., O teorii prozy [Theory of Prose], Moskva: Federacija, 1929.
 14. Yakymynska L., Osoblyvosti mentalitetu ukrainskoho kozatstva [Features of the mentality of the Ukrainian Cossacks], [v:] „Intelihentsiia i vlada”, 2006, vyp. 8, s. 93–97.
 15. Bargar P., Mythical Motifs in Literary Works: M. Bulgakov’s „Master and Margarita” and G. Orwell’s „1984”, [v:] „Communio Viatorum”, 2009, LI (1), p. 55–88.
 16. Dmitriev K., Glory and immortality: the motif of monumentum aere perennius by Samawʾal b. ʿĀdiyāʾ, [v:] „Religious Culture in Late Antique Arabia”, 2017, p.105–121.
 17. Januszkiewicz M., Znak i interpretacja. Czy możliwa jest semiotyka hermeneutyczna? [Sign and interpretation. Is hermeneutical semiotics possible?], [v:] „Przestrzenie Teorii”, 2017, 28, s. 129–138.
 18. Maina O.M., Exploring the motifs of death and immortality, [v:] „Journal of Language Technology & Entrepreneurship in Africa”, 2009, vol. 1, iss. 2, p. 187–197.
 19. Morgan J., How do motifs endure and perform? Motif theory for the study of biblical narratives, [v:] „ Revue Biblique, 2015, vol. 122, nr 2, p. 194–216.
 20. Thompson S., Motif-Index of Folk-Literature: A Classification of Narrative Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Medieval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books, and Local Legends, Bloomington: Indiana University Press, 1955–1958, vol. I–VI.
 21. Horlach L., Mamai. Mazepa [Mamay. Mazepa], Kyiv: Yaroslaviv Val, 2010.
 22. Horlach L., Ruina [Ruin], Kyiv: Biblioteka ukraintsia, 2004.
 23. Horlach L., Slovianskyi ostriv [Slavic Island], Kyiv: Dnipro, 2008.