Fake news jako front wojny w Ukrainie
PDF

Słowa kluczowe

Ukraine
influence
disinformation
war
lie
fake news

Jak cytować

Małecki, Łukasz. (2023). Fake news jako front wojny w Ukrainie. Studia Ukrainica Posnaniensia, 11(2), 57–70. https://doi.org/10.14746/sup.2023.11.2.04

Abstrakt

The present article analyzes the problem of Russian information aggression in the war against Ukraine, gives examples of dissemination of false information. Attention is also focused on the structure of fake news and the main currents of disinformation messages. The methods used to disseminate fake news and their impact on audiences are also analyzed.

https://doi.org/10.14746/sup.2023.11.2.04
PDF

Bibliografia

Bąkowicz K., Wprowadzenie do definicji i klasyfikacji zjawiska fake newsa, [w:] „Studia Medioznawcze”, 2019, t. 20, nr 3 (78), s. 280–289.

Bralczyk J., Manipulacja językowa, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. E. Chudziński, Z. Bauer, Kraków: Universitas, 2000, s. 244–255.

Chudy W., Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw, Warszawa: Volumen, 2003.

Ekman P., Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce, małżeństwie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Filipiak M., Socjologia kultury: zarys zagadnień, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2000.

Gorwa R., Computational propaganda in Poland: False Amplifiers and the Digital Public Sphere, Oxford: Oxford University Press, 2017.

Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa: Aspra, 2001.

Sowa B., Kłamstwo ma w sieci szybkie nogi, [w:] Na początku było słowo, a na końcu… fake news, „Newsweek” (wydanie specjalne), 2019, nr 2, s. 45–49.

Talarek M., Siła rażenia środków masowego przekazu, Warszawa: CreateSpace IPP, 2012.

Wierzbicki A.M., Po ósme: nie wytwarzaj fake newsów, [w:] Na początku było słowo, a na końcu… fake news, „Newsweek” (wydanie specjalne), 2019, nr 2, s. 29–31.

Bąkowicz K., Wprowadzenie do definicji i klasyfikacji zjawiska fake newsa [Introduction to the definition and classification of the fake news phenomenon], [w:] „Studia Medioznawcze”, 2019, t. 20, nr 3 (78), s. 280–289. DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2019.2.106

Bralczyk J., Manipulacja językowa [Linguistic manipulation], [w:] Dziennikarstwo i świat mediów [Journalism and the world of media], red. E. Chudziński, Z. Bauer, Kraków: Universitas, 2000, s. 244–255.

Chudy W., Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw [The philosophy of lying. Lying as a phenomenon of evil in the world of individuals and societies], Warszawa: Volumen, 2003.

Ekman P., Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce, małżeństwie [Lying and its detection in business, politics, marriage], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Filipiak M., Socjologia kultury: zarys zagadnień [Sociology of culture: an outline of issues], Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2000.

Gorwa R., Computational propaganda in Poland: False Amplifiers and the Digital Public Sphere, Oxford: Oxford University Press, 2017.

Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka i biznes [Mass media. Power, entertainment and business], Warszawa: Aspra, 2001.

Sowa B., Kłamstwo ma w sieci szybkie nogi [Lies have quick legs on the Internet], [w:] Na początku było słowo, a na końcu… fake news, „Newsweek” (wydanie specjalne), 2019, nr 2, s. 45–49.

Talarek M., Siła rażenia środków masowego przekazu [Mass media. Power, entertainment and business], Warszawa: CreateSpace IPP, 2012.

Wierzbicki A.M., Po ósme: nie wytwarzaj fake newsów [Eighth: do not create fake news], [w:] Na początku było słowo, a na końcu… fake news, „Newsweek” (wydanie specjalne), 2019, nr 2, s. 29–31.