НОВІ ВИЯВИ ЖАРГОННОЇ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕГАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У МОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ

Main Article Content

Юлія Калужинська

Abstrakt

W artykule rozpatrzono nowe przejawy leksyki żargonowej na oznaczenie procesów negatywnych w języku mediów drukowanych. Podjęto próbę grupowania i usystematyzowania jednostek żargonowych według zakresu ich zastosowania. Zdefiniowano rolę słownictwa żargonowego w języku mediów drukowanych, rozpatrzono oddziaływanie czynników pozajęzykowych na język publicystyki ukraińskiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Калужинська, Ю. (2016). НОВІ ВИЯВИ ЖАРГОННОЇ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕГАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У МОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 4, 41-47. https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.05
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Балабін В. В., Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу, Київ 2002, с. 315.
 2. Бесага Р. В., Нестандартизовані елементи в українській літературній мові, Ужгород 1996, с. 241.
 3. Васильева А. Н., Газетно-публицистический стиль, Москва 1982, с. 198.
 4. Голікова Н. С., Етикет і культура мовного спілкування у вищій школі, Дніпропетровськ 2009, с. 157.
 5. Жовтобрюх М. А., Мова української періодичної преси (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), Київ 1970, с. 304.
 6. Коваленко Б. О., Стилістично занижена лексика в мові сучасної української публіцистики, Кам᾿янець-Подільський 2002, с. 182.
 7. Кудрявцева Л. А., Сучасні аспекти дослідження мас-медійного дискурсу: експресія — вплив — маніпуляція, [в:] „Мовознавство” 2005, № 1, с. 58–66.
 8. Линник Н. В., Вживання зниженої лексики у мові друкованих засобів масової інформації та її вплив на норми літературної мови, [в:] „Культура народов Причерноморья” 2004, № 49, с. 65– 67.
 9. Мартос С. А., Молодіжний сленг у мовленнєвій структурі м. Херсона, Херсон 2006, с. 244.
 10. Масенко Л. Т., Мова і політика, Київ 1999.
 11. Навальна М. І., Динаміка лексикону української періодики початку ХХІ ст., Київ 2011.
 12. Пономарів О. Д., Стилістика сучасної української мови, Київ 1993.
 13. Семів А. Р., Структурні та семантико-стилістичні особливості лексики арго у сучасній французькій мові (на матеріалі мови преси), Київ 2001.
 14. Сербенська О. А., Нові тенденції у мові сучасної преси, Київ 1998.
 15. Синельникова Л. Н., Когнитивно-языковая характеристика современного лирического сюжета, Краснодар 1994.
 16. Словник української мови, в 11 томах, редкол. І. К. Білодід та ін., Київ 1970 – 1980, т. 7, с. 11-21.
 17. Ставицька Л. О., Український жаргон. Словник, Київ 2005.
 18. Тараненко О. О., Колоквіалізація, субстантивація та вульгаризація як характерні явища стилістики сучасної української мови (з кінця 1980-х рр.), [в:] „Мовознавство” 2002, № 4–5, с. 29-38.