Tom 4 (2016)

Językoznawstwo

Марта Абузарова
7-13
СУФІКСИ УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В АНТРОПОНІМІКОНІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПРИКОРДОННЯ
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.01
PDF (Українська)
Юлія Голоцукова
15-22
РЕЗУЛЬТАТИВ У СИСТЕМІ ДІЄСЛІВНОЇ СЕМАНТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ)
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.02
PDF (Українська)
Анатолій Загнітко, Надія Загнітко
23-32
ТЕОРІЯ СУЧАСНОЇ ЛІНГВОПЕРСОНОЛОГІЇ: РІВНІ Й КАТЕГОРІЇ
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.03
PDF (Українська)
Олена Ільченко
33-39
ДІАЛОГІЧНИЙ ВИМІР МОВИ ЗМІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ 2000–2015 рр.)
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.04
PDF (Українська)
Юлія Калужинська
41-47
НОВІ ВИЯВИ ЖАРГОННОЇ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕГАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У МОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.05
PDF (Українська)
Ірина Козелко
49-53
ФОНЕТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В УКРАЇНСЬКИХ ГРАМАТИКАХ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.06
PDF (Українська)
Тетяна Космеда
55-67
СТЕПАН РУДАНСЬКИЙ — МАЙСТЕР ЖАНРУ СПІВОМОВКИ: РОЗБУДОВА ІГРОВОЇ СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.07
PDF (Українська)
Ірина Кочан
69-73
ПИТАННЯ ІНШОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ „РІДНА МОВА”
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.08
PDF (Українська)
Жанна Краснобаєва-Чорна
75-83
ЗДОРОВ’Я ЯК ЦІННІСТЬ У ФРАЗЕМІЦІ: ОЦІННО-ЕМОТИВНА СПЕЦИФІКА
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.09
PDF (Українська)
Łukasz Małecki
85-89
„У ТІНІ ВЕЛИКОГО БРАТА...” — КОНЦЕПТ “РОСІЯ” (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ)
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.10
PDF (Українська)
Роман Микульчик
91-94
СКЛАДНІ ЕПОНІМИ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЗИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.11
PDF (Українська)
Оксана Молчко
95-102
ПОРІВНЯННЯ З ФАУНОНАЗВОЮ, ПОЗНАЧЕНОЮ БІБЛІЙНОЮ СИМВОЛІКОЮ, В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ ПІДХІД
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.12
PDF (Українська)
Paulina Murawska
103-107
WARTOŚCI RODZINNE W ZWIERCIADLE UKRAIŃSKICH PAREMII
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.13
PDF
Тетяна Осіпова
109-117
НАЦІОНАЛЬНА НЕВЕРБАЛІКА В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.14
PDF (Українська)
Христина Пазюриста
119-126
ЛІНГВІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТЕКСТУ: ЗРАЗОК АКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.15
PDF (Українська)
Тетяна Панченко
127-132
ФУНКЦІОНУВАННЯ РОЗМОВНОЇ ДІЄСЛІВНОЇ ЛЕКСИКИ В МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.16
PDF (Українська)
Наталія Піддубна
133-140
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ „БОГ” У БАЙКАХ СВІТОВИХ СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.17
PDF (Українська)
Наталія Поліщук
141-147
ЛЕКСИКА МАЙДАНУ НА СТОРІНКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.18
PDF (Українська)
Віра Сліпецька
149-153
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ ЕМОЦІЙНІСТЬ, ОЦІНКА, ЕКСПРЕСИВНІСТЬ — АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ЕМОЦІЙ
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.19
PDF (Українська)
Лілія Соболь
155-165
АКТУАЛІЗАЦІЯ НАЗВ ЛІТЕР ТА ПОХІДНИХ ВІД НИХ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.20
PDF (Українська)
Галина Хирівська
167-172
ЯВИЩЕ СИНОНІМІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.21
PDF (Українська)
Лариса Шевченко
173-181
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ТЕКСТУ НОВОГО ЗАВІТУ
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.22
PDF (Українська)
Przemysław Jóźwikiewicz
183-190
CHARAKTERYSTYKA SYNTAKTYCZNA PLIKÓW POMOCY UKRAIŃSKIEJ WERSJI PAKIETU MICROSOFT OFFICE
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.23
PDF

Literaturoznawstwo

Орислава Бриська
191-200
ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНІ СТУДІЇ МИКОЛИ ЗЕРОВА
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.24
PDF (Українська)
Sylwia Wójtowicz
201-209
DZIAŁALNOŚĆ IWANA KEDRYNA RUDNICKIEGO NA RZECZ POROZUMIENIA UKRAIŃSKO-POLSKIEGO LAT 30. XX WIEKU W II RP
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.25
PDF
Anna Horniatko-Szumiłowicz
211-217
СИМВОЛ ТОПОЛІ В ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.26
PDF (Українська)
Оксана Дзера
219-228
БІБЛІЙНИЙ ІНТЕРТЕКСТ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІВАНА ФРАНКА
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.27
PDF (Українська)
Ryszard Kupidura
229-237
POSTKOLONIALNA ANALIZA TWÓRCZOŚCI OŁEKSIJA CZUPY
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.28
PDF
Валентина Савчин, Тетяна Остра
239-247
СТРАТЕГІЯ ІГОРЯ КОСТЕЦЬКОГО ЯК ПЕРЕКЛАДАЧА ДРАМ ВІЛЬЯМА ШЕКСПІРА ROMEO AND JULIET І HAMLET
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.29
PDF (Українська)
Walentyna Sobol
249-253
BUONGIORNO, SIORA MASCARA!
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.30
PDF (Українська)
Марія Федунь
255-261
МЕМУАРНА ВЕНЕЦІЯ ОСИПА НАЗАРУКА В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ПИСЬМЕНСТВА
https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.31
PDF (Українська)