ТЕОРІЯ СУЧАСНОЇ ЛІНГВОПЕРСОНОЛОГІЇ: РІВНІ Й КАТЕГОРІЇ

Main Article Content

Анатолій Загнітко
Надія Загнітко

Abstrakt

W artykule zostały wyróżnione i opisane podstawowe poziomy lingwopersonologii. Określono status kategorii osobowości i świadomości językowej, a także narodowego językowego obrazu świata oraz narodowo-kognitywnego obrazu świata jako fundamentalnych kategorii lingwopersonologii. Szczególną uwagę w tym kontekście zwrócono na poglądy traktujące o lingwistycznej kategorii znaczenia leksykalnego. Podjęta została próba określenia prawidłowości i wzajemnych relacji między poziomami komunikacyjnym, uzualnym i językowym, tworzącymi strukturę lingwopersonologii.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Загнітко, А., & Загнітко, Н. (2016). ТЕОРІЯ СУЧАСНОЇ ЛІНГВОПЕРСОНОЛОГІЇ: РІВНІ Й КАТЕГОРІЇ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 4, 23-32. https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.03
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Загнітко A., Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни, Донецьк, 2012, т. 2.
 2. Загнітко A., Теорія граматики і тексту, Донецьк, 2014.
 3. Загнітко А. П., Типологія категорійної семантики невідмінюваних іменників, [в:] Акцентологія. Етимологія. Семантика, Київ 2013, с. 613‒632.
 4. Загнітко А., Данилюк І., Краснобаєва-Чорна Ж., Путіліна О., Ситар Г., Парадигмально-категорійні основи прикладної лінгвістики, Вінниця 2015.
 5. Карасик В. И., Дискурсивна персонология, [в:] „Язык. Коммуникация и социальная среда”, Воронеж 2007, вып. 7, с. 78‒86.
 6. Карасик В. И., Языковой круг: личность, концепты, дискурсы, Волгоград 2002, с. 187‒194.
 7. Караулов Ю. Н., Русский язык и языковая личность. Москва 1987.
 8. Космеда Т. А., Ego і Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу, Дрогобич, 2012.
 9. Космеда Т.А., Комунікативна компетенція Івана Франка: міжкультурні, інтерперсональні, риторичні виміри, Львів 2006, с. 124‒145.
 10. Нерознак В. П., Лингвистическая персонология: к определению статуса дисциплины, [в:] Язык. Поэтика. Перевод, Москва 1996, с. 112‒116.
 11. Плесовских Т. С., Лингвоперсонология в контексте антропологического подхода, [в:] „Science Time” 2014, № 4, с. 173–179.
 12. Посмішка чорного кота: гобі, забобони, анекдоти, Київ 2011.
 13. Радбиль Т. Б., Основы языкового менталитета, Москва 2010, с. 86‒163.
 14. Домброван И., Язык в контексте синергетики, Одесса 2013.
 15. Стернин И. А., Коммуникативное поведение и проблемы его исследования, [в:] „Русское и финское коммуникативное поведение”, Воронеж 2002, вып. 1, с. 4‒21.
 16. Татаринцева Е. Н., Лингвоперсонологическое функционирование принципов русской орфографии, Автореф. канд. филол. наук, Барнаул 2007, с. 4‒14.