ЯВИЩЕ СИНОНІМІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Main Article Content

Галина Хирівська

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest badaniu synonimii w ukraińskiej terminologii farmaceutycznej. Rozpatrzono zjawisko synonimii w terminologii farmaceutycznej na tle ogólnym. Wyróżniono główne grupy synonimów w analizowanej leksyce terminologicznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Хирівська, Г. (2016). ЯВИЩЕ СИНОНІМІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 4, 167-172. https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.21
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Брагина А. А., Синонимический ряд: Словосочетание-слово, [в:] Новые слова и словари новых значений, Москва 1978.
 2. Головин Б. Н., Кобрин Р. Ю., Лингвистические основы учения о терминах, Учеб. пособ. для студ. филол. спец. вузов, Москва 1987.
 3. Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів, Вінниця 2014.
 4. Клименко Н. Ф., Словотвірна структура і семантика складних слів у сучасній українській мові, Київ 1984.
 5. Коваль А. П., Практична стилістика сучасної української мови, Київ 1987.
 6. Кочан І. М., Варіанти і синоніми термінів з міжнародними компонентами, [в:] „Вісник Національного університету „Львівська політехніка”, сер. „Проблеми української термінології”, Львів 2008, № 620, с. 14–19.
 7. Лехніцька С. І., Синонімічні назви у номенклатурі гормональних препаратів, [в:] Studia linguistica, Київ 2009, вип. 2, с. 232–238.
 8. Лехніцька С. І., Синонімні найменування у номенклатурі седативно-снодійних препаратів, [в:] Studia linguistica, Київ 2011, вип. 5, с. 521–526.
 9. Лотте Д. С., Некоторые принципиальные вопросы отбора и построения научно-технических терминов, Москва 1941.
 10. Лотте Д. С., Основы построения научно-технической терминологии, Москва 1961.
 11. Михайленко Т. Д., Синонімічні відношення в українській науково-технічній термінології, [в:] „Українське мовознавство”, 2003, № 25, с. 21-30.
 12. Панько Т. І., Кочан І. М., Мацюк Г. П., Українське термінознавство, Львів 1994.
 13. Симоненко Л. О., Формування української біологічної термінології, Київ 1991.
 14. Турчин В. В., Прагматика наукового терміна, Івано-Франківськ 2004.
 15. Українсько-латинсько-англійський медичний тлумачний словник, у 2 томах, Львів 1995.
 16. Фаворин В. К., Синонимы в русском языке: Научно-популярный очерк, Свердловск 1953.
 17. Чернявський М. Н., Латинський язык и основы фармацевтической терминологии, Москва 1984.
 18. Шмелев Д. Н., Проблема семантического анализа лексики, Москва 1979.
 19. Юалли Ш., Общая лингвистика и вопросы французского языка, Москва 1955.