ЛІНГВІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТЕКСТУ: ЗРАЗОК АКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Main Article Content

Христина Пазюриста

Abstrakt

W artykule przedstawiono typową ekspertyzę lingwistyczną tekstu. Ekspertyza została przeprowadzona przez autorkę artykułu na zlecenie obrońcy w sprawie obrazy honoru, godności i reputacji, dotyczącej zaprzeczenia obecności negatywnej informacji w artykule prasowym oraz odpowiedniej oceny faktów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Пазюриста, Х. (2016). ЛІНГВІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТЕКСТУ: ЗРАЗОК АКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 4, 119-126. https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.15
Dział
Językoznawstwo

Referencje

  1. Ганич Д. І., Олійник І. С., Словник лінгвістичних термінів, Київ 1985.
  2. Гридина Т. А., Третьякова В. С., Принципы лингвокогнитивного анализа конфликтного высказывания 2002.
  3. Колотілова Н. А., Риторика, Київ 2007.
  4. Космеда Т. А., Лінгвістична експертиза: практичний аналіз, [в] „MegaLing’2007”, Зб. наук. пр. НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд; редкол. Ю. Д. Апресян та ін., Київ 2008, с. 155–164.
  5. Лучик А. А., Словник еквівалентів слова української мови, Київ 2008.
  6. Словник української мови, в 11 томах, гол. ред. І. К. Білодід, Київ 1987, т. 8.
  7. Словник української мови, в 11 томах, гол. ред. І. К. Білодід, Київ 1973, т. 4.
  8. Український правопис, НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Ін-т української мови, Київ 2012, с. 180–183.
  9. Франко З. Т., Риторичне запитання, [в:] Українська мова: Енциклопедія, редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко та ін., вид. 2-е, випр. і доп., Київ 2000, с. 547-558.
  10. Чернышова Т. В., Юрислингвистическая экспертиза газетно-публицистических текстов с неявной коммуникативной функцией высказывания, [в:] Юрислингвистика 3: Проблемы юрислингвистической экспертизы, Межвуз. сб. науч. трудов, Барнаул 2002.