ПИТАННЯ ІНШОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ „РІДНА МОВА”

Main Article Content

Ірина Кочан

Abstrakt

Artykuł poświęcony został zagadnieniu zapożyczeń na łamach czasopisma „Ridna mowa”, wydawanego w Warszawie w latach 1933 – 1939. Przeanalizowano rozważania znanych uczonych, jak również współpracowników czasopisma na temat zasadności użycia zapożyczeń w języku ukraińskim.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Кочан, І. (2016). ПИТАННЯ ІНШОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ „РІДНА МОВА”. Studia Ukrainica Posnaniensia, 4, 69-73. https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.08
Dział
Językoznawstwo

Referencje

 1. Грицак Є., Новотвори в сучасній українській мові, [в:] „Рідна мова”, 1936, ч. 3 (39), с. 110–114.
 2. Грицак Є., Неологізми Йосипа Лозинського з половини Х1Х сторіччя, [в:] „Рідна мова”, 1937, ч. 11, с. 401.
 3. Коровицький І., Чужомовні запозичення, [в:] „Рідна мова”, 1937, ч. 7–8, с. 301–302.
 4. Коровицький І., Чужомовні запозичення, [в:] „Рідна мова”, 1937, ч. 8, с. 301–302.
 5. Левицький М., Паки й паки (Про нашу літературну мову), Відень–Київ 1920, с. 6–7.
 6. Мандюкова Я., Знання мови необхідне кожному, [в:] „Рідна мова”, 1933, ч. 1, с.16.
 7. Мандюкова Я., Мода і мова, [в:] „Рідна мова”, 1933, ч. 8, с. 277–278.
 8. Мова наших часописів, [в:] „Рідна мова”, 1938, ч. 12, 517–518.
 9. Огієнко І., Досконалий, а не совершенний, [в:] „Рідна мова”, 1936, ч. 3, с.110.
 10. Огієнко І., Наука про рідномовні обов’язки, [в:] „Рідна мова”, 1936, ч. 7, с. 310.
 11. Огієнко І., Наука про рідномовні обов’язки, [в:] „Рідна мова”, 1936, ч. 7, с. 310.
 12. Огієнко І., Не засмічуймо своєї мови чужими словами!, [в:] „Рідна мова”, 1936, ч. 12, с. 542–543.
 13. Тимошик М., Голгофа Івана Огієнка: українознавчі проблеми в державній, науковій, редакторській та видавничій діяльності, Київ 1997.
 14. Тіменик З., Іван Огієнко (Митрополіт Іларіон) 1882 – 1972: життєписно-бібліографічний нарис, Львів 1997.
 15. Угрин-Безгрішний М., Варваризми в українській мові, [в:] „Рідна мова”, 1934, ч. 4 (16), с. 151-160.
 16. Франко І., Слов’янська взаємність у розумінні Яна Колларова і тепер, [в:] Його ж, Зібр. творів, в 50-ти томах, 1981, т. 29, с. 67-76.