BUONGIORNO, SIORA MASCARA!

Main Article Content

Walentyna Sobol

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest ukraińskiej recepcji Wenecji – kolebki cywilizacji europejskiej. Podjęto próbę spojrzenia na Wenecję i Ukrainę przez pryzmat postępujących zmian, jakimi obecnie żyje cały świat. Karnawał, który odrodził się w Wenecji u schyłku XX wieku, skłania do rozmyślań o wyczerpywaniu się starego czasu, na zgliszczach którego już kształtuje się nowy świat... Nowy czas ukraiński. Nowy świat ukraiński!

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sobol, W. (2016). BUONGIORNO, SIORA MASCARA!. Studia Ukrainica Posnaniensia, 4, 249-253. https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.30
Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

  1. Dudzik W., Wstęp, [w:] Karnawał. Studia historyczno-antropologiczne, red. W. Dudzik, Warszawa 2011.
  2. Sternklar L., Artystyczno-informacyjny przewodnik po Wenecji i wyspach okolicznych z planem miasta, Lwów-Warszawa 1903.
  3. Wenecja — udany weekend (tytuł oryginału — La Guida Verde. Venezia), red. prowadzący A. Moncznik, Kraków 2007.
  4. Давня література (Х – перша пол. XVI ст.), наук. ред. Ю. Пелешенко, М. Сулима, Київ 2013.
  5. Косач Ю., Чорна пані та інші оповідання, Накладом видавничої спілки „Нові шляхи”, Львів 1931.