МЕМУАРНА ВЕНЕЦІЯ ОСИПА НАЗАРУКА В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ПИСЬМЕНСТВА

Main Article Content

Марія Федунь

Abstrakt

W artykule przeanalizowano pamiętnikarski opis Wenecja na tle literatury powszechnej ukraińskiego pisarza, doktora prawa kościelnego i świeckiego Osypa Nazaruka. Autorka porównuje zachodnioukraiński cykl podróżny z Podróżą do Włoch J.W. Goethego, a także dziełami rosyjskich pisarzy o Włoszech. Analiza potwierdza, iż Wenecja Galiczanina O. Nazaruka znakomicie wpisuje się w literaturę europejską, i jednocześnie świadczy o oryginalności twórczości pamiętnikarskiej Ukrainy Zachodniej pierwszej połowy ХХ wieku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Федунь, М. (2016). МЕМУАРНА ВЕНЕЦІЯ ОСИПА НАЗАРУКА В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ПИСЬМЕНСТВА. Studia Ukrainica Posnaniensia, 4, 255-261. https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.31
Dział
Literaturoznawstwo

Referencje

  1. Вьолле К., Гречаная Е., Дневник в России в конце ХVІІІ – первой половине ХІХ в. как автобиографическое пространство, [в:] „Известия Академии Наук” 2002, сер. Лит. и яз., т. 61, № 3, с. 25-32.
  2. Ґете Й.–В., Из „Поэзии и правды”, [в:] Его же, Избр. философ. произвед., под. ред. Г. А. Курсанова, А. Гулыги, Москва 1964.
  3. Жулинський М., Передмова, [в:] Микола Хвильовий, Твори, у 2 томах, Київ 1990.
  4. Карманський П., Українська Богема, упорядкув., післямова і примітки П. Ляшкевича, Львів 1996.
  5. Лось Й., Формування політичної філософії суспільства і держави ресурсами публіцистики, [в:] Вісник Львівського університету, сер. журналістика 2007, вип. 30, с. 12–35.
  6. Назарук О., Венеція. Катедра св. Марка. Палата дожів, Львів 1934.
  7. Націоналізм Донцова й інші мишугізми. Під розвагу нашій молоді, [в:] „Нова Зоря” 1933, № 42, с. 1–5.
  8. Тураев С. В., Гете и формирование концепции мировой литературы, отв. ред. Е. М. Мелетинский, Москва 1989.
  9. Федунь М., Публіцистика та мемуари Осипа Назарука, Івано-Франківськ 2006.
  10. Явчуновский Я. И., Документальные жанры: образ, жанр, структура произведения, под ред. П. А. Бугаєнко, Саратов 1974.