ЛЕКСИКА МАЙДАНУ НА СТОРІНКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ

Main Article Content

Наталія Поліщук

Abstrakt

W artykule rozpatrzono słownictwo terminologiczne, które pojawiło się w wyniku rewolucji na Majdanie oraz następujących później wydarzeń w Krymie i na Donbasie, i weszło jako integralna część do języka współczesnych mass mediów. Wyodrębniono grupy tematyczne, przedstawiono szczegóły użycia terminów w tekście autorskim.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Поліщук, Н. (2016). ЛЕКСИКА МАЙДАНУ НА СТОРІНКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 4, 141-147. https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.18
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. Великий тлумачний словник сучасної української мови, уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел, К.; Ірпінь 2007.
  2. Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А., Кислюк Л. П., Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі, Київ 2008.
  3. Ставицька Л. О., Дискурс помаранчевої пристрасти, [в:] „Критика”, Київ, 2005, № 3, с. 5-10.
  4. Стишов О. А., Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації), 2-ге вид., переобл., Київ 2005.