DZIAŁALNOŚĆ IWANA KEDRYNA RUDNICKIEGO NA RZECZ POROZUMIENIA UKRAIŃSKO-POLSKIEGO LAT 30. XX WIEKU W II RP

Main Article Content

Sylwia Wójtowicz

Abstrakt

In the article the activities of the Ukrainian writer and politician of the interwar period Ivan Kedryn Rudnicki are discussed. As a member of UNDO (Ukrainian National Democratic Alliance) and journalist of the newspaper “The Dilo” Rudnicki stood on guard of the interests of the Ukrainians, living in the Second Polish Republic. In the first half of the 30s he was one of the animators of standardization policy in very diffi cult Polish-Ukrainian relations.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wójtowicz, S. (2016). DZIAŁALNOŚĆ IWANA KEDRYNA RUDNICKIEGO NA RZECZ POROZUMIENIA UKRAIŃSKO-POLSKIEGO LAT 30. XX WIEKU W II RP. Studia Ukrainica Posnaniensia, 4, 201-209. https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.25
Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

  1. Kedryn I., Dwie uwagi. Przygotowanie psychologiczne czy fakty dokonane?— Ostrożnie z propagandą misji cywilizacyjnej na Wschodzie, „Biuletyn Polsko-Ukraiński” nr 2, 1933, s. 7-12.
  2. Kedryn I., Eligiusz Niewiadomski i Dmytro Danyłysz, „BPU” 1933, s. 15–16.
  3. Кедрин I., Життя – Події – Люди. Спомини і коментарі, Нью Йорк 1976.
  4. Кедрин I., Радикалізація настроїв і преса, Мета 1931, ч. 18.
  5. Kukułka J., Francja a Polska po traktacie wersalskim 1919 – 1922, Warszawa 1970.
  6. Łoś S., Sprawa ukraińska, wybór tekstów pod red. M. Marszała i S. Wójtowicz, Kraków 2012, s. 175.
  7. Osadczuk B., Wyjątkowe zwycięstwo, [w:] Jerzy Gieroyc: kultura, polityka, wiek XX. Debaty i rozprawy, pod red. A. Mencwela, A. Kowalczyka, L. Szrugi, Z. Grębeckiej, Warszawa 2006, s. 43.
  8. Рудницька M. , Статті, Листи, Документи, ред. М. Богачевська-Хомяк, М. Дядюк, Я. Пеленський, Львів 1998.
  9. Tomczyk R., Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo Demokratyczne 1925–1939, Szczecin 2006.
  10. Torzecki R., Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923 – 1929, Kraków 1989.