БІБЛІЙНИЙ ІНТЕРТЕКСТ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІВАНА ФРАНКА

Main Article Content

Оксана Дзера

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie przekładoznawczych prac I. Franki, w których omawiane są tłumaczenia Pisma Świętego przez pryzmat krytyki biblijnej. І. Franko opracowuje zasady tłumaczenia Biblii w celu analizy naukowej i stosuje je we własnych przekładach.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Дзера, О. (2016). БІБЛІЙНИЙ ІНТЕРТЕКСТ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІВАНА ФРАНКА. Studia Ukrainica Posnaniensia, 4, 219-228. https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.27
Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

 1. Аверинцев С., Стилістичні проблеми перекладу Святого Письма, [в:] С. Аверинцев, Софія-Логос. Словник, Київ 2007.
 2. Біблія або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту, перекл. І. Огієнка, Київ 2002.
 3. Біда К. , Релігійні мотиви в наукових творах Івана Франка, Фенікс (Мюнхен – Детройт) 1956, ч. 7.
 4. Боднар М. , Іван Франко і Біблія: маловідомі й невідомі переклади та переспіви, [в:] Sacrum і Біблія в українській літературі, Lublin 2008, с. 468−471.
 5. Зорівчак Р. , Іван Франко як перекладознавець, [в:] Теорія і практика перекладу, Респ. міжвід. наук. зб., вип. 5, Київ 1981, с. 7-15.
 6. Lamsa G. M. , Idioms in the Bibl eExplained and a Key to the Original Gospel, London 1985.
 7. Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, [в:] Електронний ресурс; PC Study Bible. New Reference Library, Copyright (c) 1991.
 8. Мороз Т., Спільні риси українського перекладу Біблії 1903 р. та мови творів І. Франка: лексика високого стилю, [в:] „Дослідження з лексикології і граматики української мови”, Зб. наук. праць, Дніпропетровськ 2012, с. 56.
 9. Москаленко М., З „Книги Буття”. Примітки, [в:] На ріках вавилонських. З найдавнішої літератури Шумеру, Вавілону, Палестини, Київ 1991.
 10. Німчук В., Українські переклади Святого Письма, [в:] Das Ukrainische als Kirchensprache (Українська мова в церквах), Wien 2005, b.1, с. 36.
 11. Пашук А., Філософський світогляд Івана Франка, Львів 2007, с. 410−411.
 12. Погребенник В., Доктор філософії протии доктора теології: полеміка довкола „Поеми про сотворення світу” Івана Франка, [в:] „Франкознавчі студії”, Зб. наук. праць, Дрогобич 2007, вип. IV, с. 193−204.
 13. Пулюй І., Нові і перемінні звізди, Відень 1905.
 14. Стріха М., Український художній переклад: між літературою і націєтворенням, Київ 2006.
 15. Студинський К., Листування і зв’язки П. Куліша з Іваном Пулюєм, [в:] П. О. Куліш (матеріяли і розвідки), Львів 1930, ч. ІІ, с. LXXVIII.
 16. Франк І. Я., Житецкий П. И., О переводах Евангелия на малоруський язик, [в:] Його ж, Зібр. творів, у 50 томах, Київ 1980 − 1986, т. 37.
 17. Франко І. Я. , Поема про створення світу, [в:] Його ж, Зібр. творів? у 50 томах, Київ 1980−1986, т. 35.
 18. Франко І. Я., Вавилонські гімни й молитви. Переклади з поясненнями Івана Франка, [в:] Його ж, Зібр. творів, у 50 томах, Київ 1980 − 1986, т. 8.
 19. Франко І. Я., Генріх Гейне, Вибір поезій. Переднє слово, [в:] Його ж, Зібр. творів, у 50 томах, Київ 1980 − 1986, т. 13.
 20. Франко І. Я., Каменярі. Український текст і польський переклад. Дещо про штуку перекладання, [в:] Його ж, Зібр. творів, у 50 томах, Київ 1980 − 1986, т. 16.
 21. Франко І. Я., Мефістофель в Гетевім „Фаусті” і Люцифер в Байроновім „Каїні”. Проба їх еволюції і характеристики, [в:] Його ж, Зібр. творів, у 50 томах, Київ 1980 − 1986, т. 37.
 22. Франко І. Я., Нові досліди над найдавнішою історією жидів, [в:] Його ж, Зібр. творів? у 50 томах, Київ 1980−1986, т. 47.
 23. Франко І. Я., Передмова [до видання: Уїльям Шекспір. Гамлет, принц датський], [в:] Його ж, Зібр. творів, у 50 томах, Київ 1980−1986, т. 32.
 24. Франко І. Я., Поема про сотворення світу, [в:] Його ж, Зібр. творів, у 50 томах, Київ 1980−1986, т. 35.
 25. Франко І. Я., Сучасні досліди над святим письмом, [в:] Його ж, Зібр. творів, у 50 томах, Київ 1980−1986, т. 38.
 26. Франко І. Я., Шевченко по-німецьки, [в:] Його ж, Зібр. творів, у 50 томах, Київ 1980−1986, т. 38.
 27. Франко І., Причинок до студій над Острожською Біблією, [в:] Записки НТШ, Львів 1907, т. 80.