СКЛАДНІ ЕПОНІМИ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЗИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Main Article Content

Роман Микульчик

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest złożonym terminom – eponimom ukraińskiej terminologii fi zycznej. Przeanalizowano kwestię zgodności elementów złożonych eponimów oraz główne metody tworzenia tych terminów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Микульчик, Р. (2016). СКЛАДНІ ЕПОНІМИ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЗИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 4, 91-94. https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.11
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. Болотов В. И., Значение слова, термина и энциклопедическое значение имени собсвенного, [в:] Вопросы разработки научно-технической терминологии, Рига 1973, c. 103–114.
  2. Великий тлумачний словник сучасної української мови, уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел, Київ-Ірпінь 2001.
  3. Дзюба М. М., Епоніми в українській науковій термінології, Луцьк 2011.
  4. Карпенко Ю. О., Творення загальних назв від власних, [в:] „Українська мова і література в школі” 1973, № 10. c. 23–30.
  5. Лотте Д. С., Некоторые принципиальные вопросы отбора и построения научно-технических терминов, Москва-Ленинград 1941.
  6. Михайлишин Б. П., З історії термінів-епонімів, [в:] „Мовознавство”, 1994, № 45, с. 45–50.
  7. Суперанская А. В., Типы и структура географических названий, [в:] Лингвистическая терминология и прикладная топ ономастика, Москва 1984, c. 59–118.