„У ТІНІ ВЕЛИКОГО БРАТА...” — КОНЦЕПТ “РОСІЯ” (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ)

Main Article Content

Łukasz Małecki

Abstrakt

Koncepty w ludzkiej świadomości są odzwierciedlane poprzez pryzmat tradycji, przyzwyczajeń, stereotypów, modeli zachowania, emocji, itd. Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy językowej kreacji konceptu „Rosja” w odniesieniu do wzajemnych relacji na linii Ukraina-Rosja zaprezentowanych w ukraińskojęzycznych środkach masowego przekazu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Małecki, Łukasz. (2016). „У ТІНІ ВЕЛИКОГО БРАТА.” — КОНЦЕПТ “РОСІЯ” (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ). Studia Ukrainica Posnaniensia, 4, 85-89. https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.10
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. Солганик Г. Я., Стилистика текста, Учебное пособие, Москва 1997.
  2. Попова З. Д., Стернин И. А., Очерки по когнитивной лингвистике, Воронеж 2001.