ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ „БОГ” У БАЙКАХ СВІТОВИХ СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО

Main Article Content

Наталія Піддубна

Abstrakt

Artykuł został poświęcony analizie specyfi ki werbalizacji konceptu „Bóg” w poemacie Stepana Rudanskiego „Bajky switowi”. Wskazano środki językowe charakteryzujące Boga w utworze, które odzwierciedlają wyjątkową pozycję Boga w kulturze narodu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Піддубна, Н. (2016). ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ „БОГ” У БАЙКАХ СВІТОВИХ СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО. Studia Ukrainica Posnaniensia, 4, 133-140. https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.17
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Гопченко П., Полум’яний атеїст, [в:] Степанові Руданському, Одеса 1968, с. 141-150.
 2. Єрмоленко С., Мовно-естетичні знаки української культури у творах Степана Руданського, [в:] У вимірах слова, Зб. наук. праць (до ювілею проф. кафедри української мови Л. Г. Савченко, Харків 2009, с. 15–21.
 3. Колесник П. Й., Степан Руданський. Літературний портрет, Київ 1971.
 4. Колесник П. Й., Творчість Степана Руданського, [в:] С. Руданський. Твори, у 3 томах, Київ 1971, т. 1.
 5. Латник Г., Український Рабле, [в:] Степан Руданський, Київ 2007, с. 5-18.
 6. Нога Г. М., Звичаї тії з давніх школярів бували… (Український святковий бурлеск XVII – XVIII століть), Київ 2001.
 7. Піддубна Н. В., Мовний образ священнослужителя в співомовках Степана Руданського, [в:] “Лінгвістичні дослідження”, Зб. наук. праць Харків. нац. пед ун-ту ім. Г. С. Сковороди, за ред. проф. Л. А. Лисиченко, Харків 2014, вип. 38, с.160–168.
 8. Пільгук І. І., Степан Руданський. Нарис життя і творчості, Київ 1956.
 9. Приходько І., Українська література ХІХ – поч. ХХ ст. у новому осмисленні: Для тих, хто хоче знати більше, Львів 2006.
 10. Руданський С., Співомовки. Переклади та переспіви, Київ 1985.
 11. Руданський С., Твори, у 3 томах, Київ 1973, т. 2.
 12. Русанівський В. М., Історія української літературної мови, Київ 2002.
 13. С. Єрмоленко, С. Попель, У вінок Степанові Руданському, [в:] Електронний ресурс: www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=1613. (доступ 02.02.2013 р.).
 14. Словник української мови, в 11 т., редкол.: акад. І. К. Білодід та ін., Київ 1978–1980, т. 11.
 15. Словник фразеологізмів української мови, уклад. В. М. Білоноженко та ін., Київ 2008.
 16. Степан Руданський (1834–1873). Поет, лікар, громадянин, Київ 2009.
 17. Цеков Ю. І., Степан Руданський. Нарис життя і творчості, Київ 1983.