ФОНЕТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В УКРАЇНСЬКИХ ГРАМАТИКАХ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.

Main Article Content

Ірина Козелко

Abstrakt

W artykule przeanalizowano terminy fonetyczne obecne w gramatykach lat 20. i 30. XX w. Dowiedziono, iż stanowią one ciągłość w tradycji tworzenia nowoczesnych terminów fonetycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Козелко, І. (2016). ФОНЕТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В УКРАЇНСЬКИХ ГРАМАТИКАХ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 4, 49-53. https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.06
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. Горецький П., Шаля І., Українська мова: практично-теоретичний курс, Підручник для вищих шкіл, Київ 1926.
  2. Коваль А., Культура мови і мовлення, [в:] „Мовознавство” 1968, № 1, с. 39-47.
  3. Москаленко Н. А., Нарис історії української граматичної термінології, Київ 1959.
  4. Огієнко І., Українська граматична термінольоґія, Київ 1908.
  5. Сімович В., Граматика української мови, Ляйпціг 1919.
  6. Смаль-Стоцький С., Ґартнер Ф., Граматика руської мови, Відень 1914.
  7. Шерстюк Г., Коротка українська граматика для школ, Полтава 1907, ч. І.
  8. Шерстюк Г., Українська граматика для школи, Складня, Київ 1909, ч. ІІ.