ВІД 20-РІЧЧЯ ДО 25-РІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ПОЗНАНСЬКОЇ УКРАЇНІСТИКИ

Main Article Content

Тетяна Космеда

Abstrakt

W artykule przedstawiono osiągnięcia Zakładu Ukrainistyki jako samodzielnej jednostki naukowo-administracyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ciągu ostatnich pięciu lat z uwzględnieniem rozwoju kadr, działalności naukowej i dydaktycznej, realizowanej w głównej mierze poprzez organizację cyklicznych konferencji międzynarodowych, redagowanie czasopisma „Studia Ukrainica Posnaniensia”, które otrzymało status rocznika naukowego z wysoką kwalifi kacją punktową, a także otwarcie nowych specjalności na poziomie studiów licencjackich i magisterskich.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Космеда, Т. (2017). ВІД 20-РІЧЧЯ ДО 25-РІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ПОЗНАНСЬКОЇ УКРАЇНІСТИКИ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 7-17. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.01
Dział
Wstęp

Bibliografia

  1. Кафедра україністики: перспективи, сьогодення, минуле (до 20-ліття заснування), за ред. проф. А. Сітарського, (польський текст) і проф. Т. Космеди (український текст), Познань 2011.
  2. А. Сітарський, Перспективи української філології в університеті ім. Адама Міцкевича у м. Познань, [в:] Кафедра україністики…, с. 24–37.
  3. Т. Космеда, Сьогодення кафедри україністики: штрихи до портрета її членів, [в:] Кафедра україністики…, с. 24–37.
  4. Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej. Polska, Ukraina, Węgry, Słowacja, Poznań 2015.