Tom 5 (2017)

Językoznawstwo

Віра Берковець
19-27
ГОЛОС У РИТОРИЦІ: СЕГМЕНТНІ Й НАДСЕГМЕНТНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИЧНОЇ ВИРАЗНОСТІ ТЕКСТУ
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.02
PDF (Українська)
Олена Гоменюк
29-36
ОСОБЛИВОСТІ ЛІНГВАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ “ЛЕЛЕКА” В ПРОЗОВИХ ТВОРАХ ШІСТДЕСЯТНИКІВ ДЛЯ ДІТЕЙ
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.03
PDF (Українська)
Олена Горошкіна
37-44
РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО АСПЕКТУ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.04
PDF (Українська)
Анатолій Загнітко, Надія Загнітко
45-54
МОВНОСОЦІУМНА ГРАМАТИКА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ (ДИНАМІКА МОРФОЛОГІЧНОГО РОДУ ІМЕННИКІВ)
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.05
PDF (Українська)
Світлана Ігнатьєва
55-60
ВНУТРІШНЯ КОМУНІКАЦІЯ В ПАРАДИГМІ УКРАЇНСЬКОГО ЩОДЕННИКОВОГО ДИСКУРСУ
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.06
PDF (Українська)
Оксана Ясіновська
61-71
Radix malorum omnium: фітоморфний образ кореня в структурі смертних гріхів
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.07
PDF (Українська)
Андрій Ясіновський
73-80
АМБІВАЛЕНТНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ БОГОСЛОВСЬКОГО ТЕКСТУ (ПРИКЛАД СИНТАГМАТІОНА ПРО СІМ СВЯТИХ ТАЙН ГАВРИЇЛА СЕВІРА, 1603 р.)
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.08
PDF (Українська)
Przemysław Jóźwikiewicz
81-89
SŁOWNICTWO MYKOLOGICZNE W JĘZYKU UKRAIŃSKIM I POLSKIM — ZARYS PROBLEMATYKI, STRUKTURA TERMINÓW
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.09
PDF
Iryna Kononenko
91-99
АД’ЄКТИВНО-СУБСТАНТИВНЕ БЕЗПРИЙМЕННИКОВЕ КЕРУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.10
PDF (Українська)
Жанна Краснобаєва-Чорна
101-108
ПРАГМАТИКА СТРАХУ В УКРАЇНСЬКІЙ ФРАЗЕМІЦІ
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.11
PDF (Українська)
Agnieszka Lewandowska
109-115
МЕХАНІЗМИ ТВОРЕННЯ МЕТАФОРИ В СУЧАСНОМУ ТЕКСТІ
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.12
PDF (Українська)
Łukasz Małecki
117-122
БРЕХНЯ ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ АКТ
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.13
PDF (Українська)
Людмила Марчук
123-127
МЕНТАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛЬОРОНАЗВ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.14
PDF (Українська)
Оксана Молчко
129-134
ХУДОЖНЄ ПОРІВНЯННЯ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ ФЕНОМЕН (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ)
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.15
PDF (Українська)
Галина Намачинська
135-141
ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА РОСІЙСЬКУ ЯК НАСЛІДОК МЕТИСАЦІЇ
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.16
PDF (Українська)
Dagmara Nowacka
143-150
POLACY UCZĄ SIĘ UKRAIŃSKIEGO. WPŁYW CZYNNIKA TYPOLOGICZNEGO NA PROCESY PRZYSWAJANIA JĘZYKÓW OBCYCH
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.17
PDF
Тетяна Осіпова
151-158
АКТУАЛІЗАЦІЯ НЕВЕРБАЛІКИ В ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКИХ ШІСТДЕСЯТНИКІВ
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.18
PDF (Українська)
Інна Павлова
159-167
ЧИСЛІВНИК ЯК ПАРАМЕТР ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОТИПУ ПИСЬМЕННИКА
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.19
PDF (Українська)
Валерія Пилипак
169-174
ВИЯВ ЕҐОЦЕНТРИЧНОЇ СЕМАНТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ ‘ТАМ’ — ‘ТУТ’ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.20
PDF (Українська)
Тарас Пилипак
175-180
ОСОБЛИВОСТІ УСНОГО МОВЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ БАШКОРТОСТАНУ: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ТА ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.21
PDF (Українська)
Олег Семенюк
181-188
СПЕЦИФІКА УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ КУЛЬТУРНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.22
PDF (Українська)
Віра Сліпецька
189-194
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ У ПИСЕМНОМУ МОВЛЕННІ ЯК СТИМУЛ МОДЕЛЮВАННЯ ПРАГМАТИЧНОЇ ПУНКТУАЦІЙНОЇ НОРМИ (НА МАТЕРІАЛІ АНАЛІЗУ ТВОРІВ І. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКОГО, М. ГОГОЛЯ, Ч. ДІККЕНСА)
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.23
PDF (Українська)
Лілія Соболь
195-203
КИРИЛИЦЯ — ЛАТИНИЦЯ: “АЗБУЧНА ВІЙНА” ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ ЛІТЕР ЛАТИНСЬКОГО АЛФАВІТУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ДИСКУРСІ
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.24
PDF (Українська)
Helena Sojka-Masztalerz
205-213
NORMA JĘZYKOWA W NAZWACH GEOGRAFICZNYCH WSPÓŁCZESNEJ UKRAINY
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.25
PDF

Literaturoznawstwo

Andrzej Borkowski
215-221
O WYOBRAŹNI POETYCKIEJ I PROBLEMACH TŁUMACZEŃ NA JĘZYK POLSKI WIERSZY EMMY ANDIJEWSKIEJ
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.26
PDF
Antoni Bortnowski
223-229
OBRAZ UKRAINY DRUGIEJ POŁOWY XIX WIEKU W TWÓRCZOŚCI WŁADIMIRA KOROLENKI
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.27
PDF
Світлана Дячок
231-235
ФІЛОСОФІЯ ПОЕЗІЙ ВІСЛАВИ ШИМБОРСЬКОЇ ТА ЛІНИ КОСТЕНКО: КОМПАРАТИВНІ АСПЕКТИ
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.28
PDF (Українська)
Anna Horniatko-Szumiłowicz
237-247
КАТЕГОРІЯ МОВЧАННЯ В НОВЕЛІ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО Я (РОМАНТИКА)
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.29
PDF (Українська)
Marta Zambrzycka
249-257
OBRAZ DOMU W POWIEŚCIACH ПРИВИД МЕРТВОГО ДОМУ W. SZEWCZUKA I DOM W KTÓRYM M. PETROSJAN
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.30
PDF
Katarzyna Jakubowska-Krawczyk
259-267
TEMAT “MAJDANU ” I “ATO” W POLSKIEJ I UKRAIŃSKIEJ LITERATURZE. RÓŻNORODNOŚĆ GATUNKÓW
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.31
PDF
Жанна Янковська
269-277
ПАРАДИГМА ФОЛЬКЛОРНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ АРХЕТИПНОСТІ
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.32
PDF (Українська)
Marta Kaczmarczyk
279-288
REFLEKSJE NAD TOŻSAMOŚCIĄ W DRAMACIE OŁEKSANDRA IRWANCIA KŁAMCZUCH Z PLACU LITEWSKIEGO
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.33
PDF
Тетяна Космеда
289-308
ФРАНКО І РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА: ВПЛИВ НА СВІТОГЛЯД, КРИТИКА, ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ, ПЕРЕКЛАД (до 160-річчя від дня народження письменника)
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.34
PDF (Українська)
Oksana Kowacka
309-316
КОНЦЕПТ ПАМ’ЯТІ У ЩОДЕННОМУ ЖЕЗЛІ Є. ПАШКОВСЬКОГО
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.35
PDF (Українська)
Marzanna Kuczyńska
317-330
CYRYLA STAWROWIECKIEGO OD CZYTANIA TWÓRCZOŚCI PIOTRA SKARGI — NA PRZYKŁADZIE ŻYWOTA ŚW. STEFANA I KAZANIA NA OŚWIĘCENIE ŚWIĄTYNI
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.36
PDF
Albert Nowacki
331-339
AKTYWNY ROMANTYZM. ESTETYKA LITERACKA WAPLITE W ŚWIETLE DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.37
PDF
Валентина Савчин
341-348
ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ МИКОЛИ ЛУКАША І ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.38
PDF (Українська)
Anna Ursulenko
349-356
ZROZUMIEĆ SIEBIE SAMYCH I INNYCH. LUDZKI WYMIAR HISTORII W KSIĄŻCE ODWAGA I STRACH OLI HNATIUK
https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.39
PDF