POLACY UCZĄ SIĘ UKRAIŃSKIEGO. WPŁYW CZYNNIKA TYPOLOGICZNEGO NA PROCESY PRZYSWAJANIA JĘZYKÓW OBCYCH

Main Article Content

Dagmara Nowacka

Abstrakt

Перша частина статті — це спроба окреслити ситуацію вивчення української мови в Польщі не лише як мови нацменшини, але і як іноземної мови. Поляки охоче вивчають іноземні мови, зокрема й мови своїх сусідів, а отже, українську та російську. Чи близька спорідненість мов допомагає, чи, швидше, заважає ефективно її вивчити? Друга частина статті — аналіз частотних студентських помилок.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nowacka, D. (2017). POLACY UCZĄ SIĘ UKRAIŃSKIEGO. WPŁYW CZYNNIKA TYPOLOGICZNEGO NA PROCESY PRZYSWAJANIA JĘZYKÓW OBCYCH. Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 143-150. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.17
Dział
Językoznawstwo

Referencje

  1. D. Nowacka, Nauczanie języka ukraińskiego w Polsce. Prasa i wydawnictwa fachowe, [w:] „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych — OL PAN” 2012, t. V, № 7, s. 110.
  2. H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918 – 1995, Lublin 2000.
  3. E. Misiło, Akcja „Wisła”, Warszawa 1993.
  4. W. A. Serczyk, Historia Ukrainy, Wrocław-Warszawa-Kraków 2001, s. 350.
  5. D. Nowacka, Prasa ukraińska w Polsce jako czynnik integracji ukraińskiej mniejszości narodowej w warunkach wysp kulturowych, [w:] Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe, red. E. Nowicka, M. Głuszkowski, Toruń 2013, s. 147.
  6. W. Pfeiffer, Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań 2001.
  7. Z. Chłopek, Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność. Aspekty psycholingwistyczne (i inne), Wrocław 2011.
  8. J. Cenoz, The Effect of Linguistic Distance, L2 Status and Age on Cross-linguistic Influence in Third Language Acquisition, [w:] Cross-linguistic Influence in Third Language Acquisition. Psycholinguistic Perspectives, red. J. Cenoz, B. Hufeisen, U. Jessner, Clevedon 2001.
  9. J. Rieger, Z dziejów języka rosyjskiego, Warszawa 1998.
  10. О. Пазяк, О. Сербенська, М. Фурдуй, Л. Шевченко, Українська мова, Київ 2000.