NORMA JĘZYKOWA W NAZWACH GEOGRAFICZNYCH WSPÓŁCZESNEJ UKRAINY

Main Article Content

Helena Sojka-Masztalerz

Abstrakt

У статті висвітлено особливості функціонування терміна норма в мовознавстві (зрaзкoвa нopмa, ужиткoвa, пpaвoпиcнa, звичaєвa). На прикладі географічних назв, що охоплюють територію сучасної України, розглянуто проблему мовного узусу. Українські мовні норми нерідко відрізняються від правил пoльськoгo правопису топонімів.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sojka-Masztalerz, H. (2017). NORMA JĘZYKOWA W NAZWACH GEOGRAFICZNYCH WSPÓŁCZESNEJ UKRAINY. Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 205-213. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.25
Dział
Językoznawstwo

Referencje

 1. E. Rzetelka-Feleszko, Zagadnienia klasyfikacyjne i terminologiczne w pracach z zakresu toponimii, [w:] Toponimia i oronimia, pod red. A. Cieślikowej i B. Czopek-Kopciuch, Kraków 2001.
 2. N. Davies, Boże igrzysko. Historia Polski, 1991.
 3. Encyklopedia wiedzy o języku polskim, pod red. S. Urbańczyka, Wrocław 1992.
 4. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN , pod red. A. Markowskiego, hasło: Norma językowa, Warszawa 1999, s. 1702.
 5. A. Cegieła, Norma wzorcowa i norma użytkowa komunikacji we współczesnej polszczyźnie, [w:] O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, pod red. J. Miodka, Wrocław 1996, s. 32.
 6. J. Miodek, Norma językowa, [w:] Norma językowa w polszczyźnie, pod red. M. Bugajskiego, Zielona Góra 1995, s. 26.
 7. K. Zierhoffer, Z. Zierhoffer, Współczesne polskie nazwy z obszaru Europy i ich konteksty kulturowe, [w:] Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej, red. R. Mrózek, Katowice 2004.
 8. B. Walczak, Zarys dziejów języka polskiego, Wrocław 1999.
 9. W. Makarski, Pogranicze polsko-ruskie do połowy wieku XIV. Studium językowoetniczne, Lublin 1996.
 10. J. Rieger, Niektóre problemy toponimii Ukrainy w XVI w., [w:] Onomastica XXXIX, 1994.
 11. S. Jodłowski, W. Taszycki, Słownik ortograficzny i prawidła pisowni polskiej, Wrocław 1976.