OBRAZ DOMU W POWIEŚCIACH ПРИВИД МЕРТВОГО ДОМУ W. SZEWCZUKA I DOM W KTÓRYM M. PETROSJAN

Main Article Content

Marta Zambrzycka

Abstrakt

У статті порівнюємо образ дому, зображений у романі Валерія Шевчука Привид мертвого дому, з образом, що втілений у романі молодої авторки вірменського походження Маріам Петросян Dom w którym. Як В. Шевчук, так і М. Петросян репрезентують дім у вигляді темного, замкнутого простору, де відбуваються актуальні події. В обох романах символ дому можна “прочитати” кількома способами: як метафору соціальної реальності чи проекції свідомості героїв.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zambrzycka, M. (2017). OBRAZ DOMU W POWIEŚCIACH ПРИВИД МЕРТВОГО ДОМУ W. SZEWCZUKA I DOM W KTÓRYM M. PETROSJAN. Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 249-257. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.30
Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

  1. Н. Білоцерківець, Інтелектуальні візерунки в дусі Умберто Еко, [в:] „Березіль”, 1997, № 5–6, c. 188–189.
  2. Л. Залеська-Онишкевич, Шлях вічного повороту (Птахи з невидимого острова Валерія Шевчука), [в:] „Сучасність”, 1996, № 1, c. 93–96.
  3. А. Берегуляк, Магічний реалізм та літературний міф — зцілення чи панацея у постколоніальному контексті? (Дім духів Ісабель Альєнде та Дім на горі Валерія Шевчука) „Сучасність”, 1993, № 3, c. 67–75.
  4. Л. Тарнашинська, Художня галактика Валерія Шевчука, Київ 2001.
  5. Н. Городнюк, Знаки необарокової культури Валерія Шевчука: компаративні аспекти, Київ 2006.
  6. О. Боднар, Архетип дому як один із складників художнього світу Валерія Шевчука, [в:] Електронний ресурс: http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv, c. 180 (02.02.2016).
  7. О. Боднар, Жанрові модифікації роману (на матеріалі творів В. Фолкнера і В. Шевчука), [в:] „Філологічні студії”, 2015, № 12, c. 114–124.
  8. Р. Мовчан, Світ ніколи не впіймає його, [в:] Привид мертвого дому, [в:] Електронний ресурс: http://chtyvo.org.ua, c. 12 (10.12.2015).
  9. П. Білоус, Алегоричний дискурс повісті Привид мертвого дому, [в]: „Волинь – Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем”, Житомир 2010, c. 32.