КОНЦЕПТ ПАМ’ЯТІ У ЩОДЕННОМУ ЖЕЗЛІ Є. ПАШКОВСЬКОГО

Main Article Content

Oksana Kowacka

Abstrakt

W artykule przeanalizowano powieść-esej Szczodennyj żezl J. Paszkowskiego z punktu widzenia pamięci kulturowej, nowych sposobów przedstawienia indywidualnego i zbiorowego doświadczenia, akcentowania poczarnobylskich i postkolonialnych sensów. Przedstawiono tematy generacyjnej, kulturowej pamięci i tożsamości, traumatycznej historii, represyjnych wspomnień (cielesnych i psychicznych), przemilczanego i nieopisanego doświadczenia pokoleniowego. Przeanalizowano związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy najważniejszymi czasowymi płaszczyznami tekstu: przed- i po- czarnobylskim czasem i jego symbolicznym wcieleniem — Hołodomorem i Czarnobylem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kowacka, O. (2017). КОНЦЕПТ ПАМ’ЯТІ У ЩОДЕННОМУ ЖЕЗЛІ Є. ПАШКОВСЬКОГО. Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 309-316. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.35
Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

  1. Є. Пашковський, Щоденний жезл, Київ 1999.
  2. О. Вертипорох, Авторефлексивний текст Євгена Пашковського як явище українського постмодернізму, Автореф. дис. канд. філол. наук, Київ 2007.
  3. Т. Гундорова, Чорнобильський апокаліпсис Є. Пашковського, [в:] Її ж , Чорнобильська бібліотека: Український літературний постмодернізм, Київ 2013, с. 240.
  4. Я. Поліщук, Із дискурсів і дискусій, Київ 2008.
  5. А. Ассман, Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам’яті, Київ 2012.
  6. Т. Гундорова, Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми: статті та есеї, Київ 2013, с. 393–394.
  7. Я. Грицак, Життя, смерть та інші неприємності: статті та есеї, Київ 2011.