КИРИЛИЦЯ — ЛАТИНИЦЯ: “АЗБУЧНА ВІЙНА” ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ ЛІТЕР ЛАТИНСЬКОГО АЛФАВІТУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ДИСКУРСІ

Main Article Content

Лілія Соболь

Abstrakt

W artykule została przeanalizowana dyskusja dotycząca wprowadzania zapożyczeń z alfabetu łacińskiego kosztem ich cyrylicznych odpowiedników w ukraińskiej kulturze lingwistycznej XIX wieku. Wykazano, że dyskusja odnośnie statusu i formy “ukraińskiej łacinki” trwa do dzisiaj, ponieważ łacińskie litery często wykorzystywane są podczas aktualizacji obcojęzycznych nominacji oraz w celu stwarzania gry językowej w ukraińskiej przestrzeni dyskursywnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Соболь, Л. (2017). КИРИЛИЦЯ — ЛАТИНИЦЯ: “АЗБУЧНА ВІЙНА” ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ ЛІТЕР ЛАТИНСЬКОГО АЛФАВІТУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ДИСКУРСІ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 195-203. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.24
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. П. Донец, Основы общей теории межкультурной коммуникации: научный статус, понятийный аппарат, языковой и неязыковой аспекты, вопросы этики и дидактики, Харьков 2001.
 2. І. Франко, Етимологія і фонетика в южноруській літературі, [в:] Його ж, Зібр. творів, у 50 томах, Київ 1976–1986, т. 29.
 3. М. Шашкевич, Азбука і абецадло, [в:] Письменники Західної України 30–50-х років XIX ст., Київ 1965, с. 113–120.
 4. Й. Лозинський, Про впровадження польського абецадла до українського письменства, [в:] „Розмаїтості”, 1834, № 24.
 5. Т. Космеда, Потенціал сучасної лексикографії і прагмалінгвістики в осмисленні статусу конотативних графем, [в:] „Слово и словарь. Vocabulum et vocabularium”, Сб. науч. Трудов по лексикографии, Харьков-Клагенфурт 2011, с. 123–125.
 6. І. Фаріон, Ну що б, здавалося, слова…, [в:] „Літературний Львів”, Львів 2005, с. 19–21.
 7. І. Франко, Азбучна війна в Галичині, [в:] Його ж, Зібр. творів, у 50 томах, Київ 1986, т. 47, с. 549–550.
 8. A Cyrillic orthography for the Polish language, [в:] Електронний ресурс: http://steen.free.fr/cyrpol. (10.02.2016).
 9. Н. Фіголь, Сучасні правописні дискусії, [в:] „Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика”, вип. 22, Київ 2011, с. 92.
 10. Л. Якимчук, Абрикоси Донбасу, Львів 2015.
 11. Z. Kazaнжи, Якби я була, Львів 2014.
 12. О. Забужко, Музей покинутих секретів, Київ 2010.
 13. А. Нелюба, Словотворчість незалежної України. 1991 – 2011: Словник, Харків 2012.
 14. Л. Соболь, Прагматична функція літер у формуванні системи сучасних номенів, [в:] „Лінгвістичні дослідження”, Зб. наук. праць Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, за ред. проф. Л. А. Лисиченко, вип. 35, Харків 2013, с. 56–63.