ВНУТРІШНЯ КОМУНІКАЦІЯ В ПАРАДИГМІ УКРАЇНСЬКОГО ЩОДЕННИКОВОГО ДИСКУРСУ

Main Article Content

Світлана Ігнатьєва

Abstrakt

W artykule poddano analizie ukraiński dyskurs pamiętnikarski w aspekcie lingwistyczno-pragmatycznym przez pryzmat komunikatywności. Opracowano i zastosowano metodologię wyznaczania działań komunikacji interpersonalnej w ukraińskim dyskursie pamiętnikarskim. Zdefi niowano binarną strukturę działania komunikacji interpersonalnej: element wprowadzający i właściwą mowę wewnętrzną.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ігнатьєва, С. (2017). ВНУТРІШНЯ КОМУНІКАЦІЯ В ПАРАДИГМІ УКРАЇНСЬКОГО ЩОДЕННИКОВОГО ДИСКУРСУ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 55-60. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.06
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. О. О. Селіванова, Лінгвістична енциклопедія, Київ 2010.
  2. Л. С. Выготский, Мысль и слово, [в:] Психология, Москва 2000.
  3. Г. Г. Почепцов, Теория коммуникации, Київ-Москва 2001.
  4. Г. А. Антипов, О. А. Донских, И. Ю. Марковина, Ю. А. Сорокин, Текст как явление культуры, Новосибирск 1989.
  5. Т. М. Дридзе, Язык информации и язык реципиента как факторы информативности, [в:] Речевое воздействие, Москва 1972.
  6. О. О. Селіванова, Світ свідомості в мові. Мир сознания в языке, Черкаси 2012.
  7. А. П. Загнітко, І. Р. Домрачева, Основи мовленнєвої діяльності, Навч. посіб., Донецьк 2001.
  8. Т. А. Космеда, Ego i Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу, Дрогобич 2012.