ZROZUMIEĆ SIEBIE SAMYCH I INNYCH. LUDZKI WYMIAR HISTORII W KSIĄŻCE ODWAGA I STRACH OLI HNATIUK

Main Article Content

Anna Ursulenko

Abstrakt

У статті розглянуто питання реконструкції психологічного ландшафту міста Львова часів Другої світової війни, що репрезентовано в книжці Відвага і страх Олі Гнатюк, основу якої становить розповідь про долі львівської інтелігенції під час радянської та німецької окупації. Проаналізовано вибрані аспекти книжки, що утворюють своєрідне “case study” впливу феномена страху на життя окремих людей та спільнот в екстремальних умовах.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ursulenko, A. (2017). ZROZUMIEĆ SIEBIE SAMYCH I INNYCH. LUDZKI WYMIAR HISTORII W KSIĄŻCE ODWAGA I STRACH OLI HNATIUK. Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 349-356. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.39
Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

  1. O. Hnatiuk, Odwaga i strach, Wrocław-Wojnowice 2015.
  2. T. Tomaszewski, Lwów 1940–1944: pejzaż psychologiczny, Warszawa 1996.
  3. M. Marzano, Oblicza lęku, przeł. Z. Chojnacka, Warszawa 2013.
  4. J. Pieter, Walka ze strachem (strach i odwaga w życiu ludzkim), Katowice 1947.
  5. M. Wójtowicz, Doświadczenie lęku egzystencjalnego jako sytuacja wyboru, Katowice 2005.
  6. A. Stefańczyk, Psychologia wywierania wpływu i psychomanipulacji, Warszawa, 2008.
  7. T. Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, tłum. B. Pietrzyk, Warszawa 2015.