ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ МИКОЛИ ЛУКАША І ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША

Main Article Content

Валентина Савчин

Abstrakt

Artykuł omawia działalność Mykoły Łukasza przez pryzmat ciągłości tradycji artystycznych oraz wielorakich aluzji intertekstualnych w jego tłumaczeniach. Autorka skupia uwagę na unikatowej właściwości poetyki M. Łukasza — aktywnym wykorzystaniu leksyki, idiomów oraz języka metaforycznego, pochodzących z folkloru oraz ukraińskiej tradycji literackiej, zwłaszcza z twórczości P. Kulisza. Metoda przekładu M. Łukasza jest analizowana w kontekście funkcji kształtowania narodu, którą pełni ukraiński przekład artystyczny w zestawieniu z kulturologiczną misją P. Kulisza.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Савчин, В. (2017). ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ МИКОЛИ ЛУКАША І ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША. Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 341-348. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.38
Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

 1. М. Х. Коцюбинська, Мої обрії, в 2 томах, Київ 2004, т. 2, с. 351.
 2. Л. С. Танюк, Уроки Григорія Порфировича, [в:] Григорій Кочур і український переклад, Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ-Ірпінь 27–29 жовт. 2003 р., редкол. О. Чередниченко (голова) та ін., Київ-Ірпінь 2004, с. 67.
 3. М. О. Новикова, Міфи та місія, Київ 2005, с. 44.
 4. М. Н. Москаленко, Високий шлях Миколи Лукаша, [в:] М. О. Лукаш, Від Боккаччо до Аполлінера, Переклади, Київ 1990, с. 7.
 5. Л. В. Коломієць, Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу (на матеріалі перекладів з англійської, ірландської та американської поезії), Київ 2004.
 6. М. Стріха, Український художній переклад: між літературою і націєтворенням, Київ 2006.
 7. О. М. Лучук, Діалогічна природа літератури: Перекладознавчі та літературознавчі нариси, Львів 2004, с. 27–35.
 8. М. О. Самійленко, Собори високих душ, [в:] „Зерна” 1998, ч. 4–5, с. 159–160.
 9. Л. С. Первомайський, „Фауст” Ґете в перекладі М. Лукаша, [в:] Його ж , Творчий будень: З щоденника поета, Київ 1967, с. 323–324.
 10. Ю. Шевельов, Кулішеві листи і Куліш у листах, [в:] Його ж , Вибр. праці, у 2 кн., Київ 2008, кн. 2: Літературознавство, с. 188.
 11. В. Сімович, Куліш: З нагоди сорокаліття смерти, [в:] Його ж, Праці, у 2 томах, Чернівці 2005, т. 2: Літературознавство. Культура, с. 404.