TEMAT “MAJDANU ” I “ATO” W POLSKIEJ I UKRAIŃSKIEJ LITERATURZE. RÓŻNORODNOŚĆ GATUNKÓW

Main Article Content

Katarzyna Jakubowska-Krawczyk

Abstrakt

У статті проаналізовано художньо-документальні жанри: щоденники, есе, репортажі на тему революції гідності і війни на Сході України. Вибрані нарації відрізняются одна від одної з огляду на особу наратора, його позицiю в суспільстві, професійну специфіку та спосіб заангажування в історичні події.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jakubowska-Krawczyk, K. (2017). TEMAT “MAJDANU ” I “ATO” W POLSKIEJ I UKRAIŃSKIEJ LITERATURZE. RÓŻNORODNOŚĆ GATUNKÓW. Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 259-267. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.31
Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

 1. J. Andruchowycz, Zwrotnik Ukraina, Wołowiec 2014.
 2. M. Matios, Prywatnyj szczodennyk, L’wiw 2015.
 3. M. Marszałek, „Życie i papier”. Autobiograficzny projekt Zofii Nałkowskiej: „Dzienniki” 1899 – 1954, wstęp G. Ritz, Universitas, Kraków 2004.
 4. P. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu, Kraków 2001.
 5. K. Rosner, Narracja. Tożsamość. Czas, Kraków 2003.
 6. M. Głowiński, Powieść a dziennik intymny, [w:] M. Głowiński, Narracje literackie i nieliterackie, Kraków 1997.
 7. I. Karpa, Wolontery. Mobilizacija dobra, Charków 2015.
 8. R. Sendyka, Nowoczesny esej. Studium hitorycznej świadomości gatunku, Kraków 2006.
 9. T. Adorno, Esej jako forma, [w:] T. Adorno, Sztuka i sztuki. Wybór esejów, Warszawa 1990, s. 80.
 10. P. Rodak, Prawda w dzienniku osobistym, [w:] „Teksty Drugie”, № 4 (2009), s. 24.
 11. M. Miller, Reporterów sposób na życie, Warszawa 1982.
 12. P. Pieniążek, Pozdrowienia z Noworosji, Warszawa 2015, s. 12.
 13. A. Rejter, Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej, Katowice 2000.