ГОЛОС У РИТОРИЦІ: СЕГМЕНТНІ Й НАДСЕГМЕНТНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИЧНОЇ ВИРАЗНОСТІ ТЕКСТУ

Main Article Content

Віра Берковець

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest wskazaniu roli cech głosowych mówienia w dyskursie retorycznym. Rozpatrzono cechy charakterystyczne fonetycznej realizacji wypowiedzi ustnej na różnych etapach jej przygotowania i wygłoszenia z uwzględnieniem wymogów odnośnie do oddechu i artykulacji, normatywności wymowy, stosowania powtórzeń dźwiękowych, onomatopei, rymu, a także ekspresywnego potencjału różnych rodzajów akcentów i komponentów intonacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Берковець, В. (2017). ГОЛОС У РИТОРИЦІ: СЕГМЕНТНІ Й НАДСЕГМЕНТНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИЧНОЇ ВИРАЗНОСТІ ТЕКСТУ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 19-27. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.02
Dział
Językoznawstwo

Referencje

 1. А. Пиз, Язык телодвижений: как читать мысли других людей по их жестам, СПб. 2000.
 2. Н. Плющ, В. Бондаренко, Сучасна українська мова. Орфоепія, Київ 2008.
 3. Техніка мови вчителя та гігієна його голосу, Київ 1971.
 4. Ю. Єлісовенко, Ораторське мистецтво: постановка голосу й мовлення, Київ 2008.
 5. Дихальна гімнастика. Вправи для розвитку мовленнєвого дихання, [в:] Електронний ресурс: http://logoclub.com.ua/zvukovimova/dikhalnagimnastika/38-vpravi-dlya-rozvitku-movlennevogo-dikhannya (22.04.2016).
 6. А. О. Гладишева, Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна нормативність, Київ 2007.
 7. Про що говорив Порошенко на Генасамблеї ООН. Повний текст виступу, [в:] Електронний ресурс: http://tsn.ua/politika/pro-scho-govoriv-poroshenko-na-genasambleyi-oon-povniy-tekstvistupu-503269.html (12.03.2016).
 8. Л. В. Щерба, Опыты лингвистического толкования стихотворений: „Воспоминание” Пушкина, [в:] Его же, Избр. раб. по рус. яз., Москва 1957, с. 26–44.
 9. Г. Н. Иванова-Лукьянова, Суперсегментная фонетика в функционально-стилистическом аспекте, [в:] Грамматические исследования. Функционально-грамматический аспект: Суперсегментная фонетика. Морфологическая семантика, Москва 1989, с. 33–73.
 10. Фоностилістична норма мовлення у дидактичній сфері, Навч.-метод. посіб., уклад. Є. О. Снєгірьова, Київ 1998.
 11. Ф. Прокопович, Про виголошення і, передусім, про вади голосу, [в:] Його ж , Філософ. твори, у 3 томах, т. 1: Про риторичне мистецтво… Різні сентенції, Київ 1979, с. 411–412.
 12. Р. О. Кушнір, Великий оратор, або як говорити так, щоб Вам аплодували стоячи, Дрогобич 2013.
 13. А. К. Мойсієнко , О. В. Бас-Кононенко, В. В. Берковець та ін., Сучасна українська мова: Лексикологія. Фонетика, Підруч., за ред. А. К. Мойсієнка, Київ 2013,с. 316–325.
 14. К. С. Станиславский, Собр. соч., у 8 томах, т. 3, Москва 1955, с. 96–97.