ФІЛОСОФІЯ ПОЕЗІЙ ВІСЛАВИ ШИМБОРСЬКОЇ ТА ЛІНИ КОСТЕНКО: КОМПАРАТИВНІ АСПЕКТИ

Main Article Content

Світлана Дячок

Abstrakt

W artykule zbadano realizacje motywów filozoficznych w twórczości polskiej poetki Wisławy Szymborskiej oraz ukraińskiej pisarki Liny Kostenko poprzez zestawienie porównawcze ich twórczego myślenia. Autorka skupia uwagę na analizie w wybranych dziełach poetyckich takich kategorii filozoficznych, jak istnienie, czas, przestrzeń, ruch. To właśnie one za pośrednictwem przeżyć i doświadczeń podmiotu lirycznego pojawiają się w poezji W. Szymborskiej i L. Kostenko. Analizie poddano również motyw przeznaczenia człowieka, sensu życia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Дячок, С. (2017). ФІЛОСОФІЯ ПОЕЗІЙ ВІСЛАВИ ШИМБОРСЬКОЇ ТА ЛІНИ КОСТЕНКО: КОМПАРАТИВНІ АСПЕКТИ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 231-235. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.28
Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

  1. В. Орєхов, Предисловие. Русская литература и национальный имидж. Имагологический дискурс в русско-французском литературном диалоге первой половины ХІХ в., Симферополь 2006.
  2. О. Сизоненко, Не вбиваймо своїх Пророків! Книга Талантів, Київ 2003, с. 384.
  3. М. Слабошпицький, Віслава Шимборська задала напрямок у польській поезії, [в:] Електронний ресурс: http://litcentr.in.ua/news/2012-02-03-1810 (19.02.2016).
  4. Л. Костенко, Річка Геракліта, Київ 2011.
  5. Л. Костенко, Триста поезій. Вибрані вірші, Київ 2012.
  6. W. Szymborska, Wystarczy, pod red. R. Krynickiego, Kraków 2012.
  7. Л. Костенко, Річка Геракліта, Київ 2011.
  8. W. Szymborska, Sto wierszy — sto pociech, Krakow 1997.
  9. A. Omiotek, Bronią języka arcydziela czyli gawędy o literaturze polskiej wraz z antologią tekstów dla młodzieży szkól polonijnych, Lublin 2010.