ОСОБЛИВОСТІ УСНОГО МОВЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ БАШКОРТОСТАНУ: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ТА ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

Main Article Content

Тарас Пилипак

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę zasiedlania przez ludność ukraińską terenów Republiki Baszkortostanu (Rosja) w XIX – XX w. W wyniku przesiedleń powstały ukraińskie enklawy, w których po dziś dzień funkcjonuje język ukraiński. Przeanalizowano główne przyczyny i czynniki, które zmusili Ukraińców do opuszczenia swoich domów rodzinnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Пилипак, Т. (2017). ОСОБЛИВОСТІ УСНОГО МОВЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ БАШКОРТОСТАНУ: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ТА ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 175-180. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.21
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Г. Скрипник, Історична ретроспектива та тенденції сучасного розвитку зарубіжної україністики, [в:] „Наукові записки Міжнародної асоціації україністів”, за ред. Г. Скрипник, вип. № 1, Київ 2012, с. 8–35.
 2. О. Шевчук-Клюжева, Українське усне мовлення Донеччини, Вінниця 2015.
 3. В. Гойсак, Мовна картина світу, відображена в народних колядках з Лемківщини, Горлиці 2010.
 4. Д. Чернієнко, Мовні процеси в середовищі українського населення Приуралля, Львів 2012.
 5. М. І. Бушин, Т. Д. Чубіна, Особливості збереження етнічної самосвідомості українцями Республіки Башкортостан у 90-х роках XX ст., [в:] „Історичний архів”, вип. 4, Київ 2009.
 6. В. Бабенко, Д. Чернієнко, Україністика в Башкортостані: досвід — проблеми — перспективи, [в:] „Наукові записки Міжнародної асоціації україністів”, вип. № 1, Київ 2012, с. 35–48.
 7. П. Ефименко, О малороссиянах в Оренбургской губернии, [в:] “Основа”, Київ 1861.
 8. Українські переселенці в Башкирії, [в:] “Українська література”, Київ 1941, № 1–2.
 9. В. С. Іллін, Мова сіл Рублівка, Софіївка і Ляшківка Давлеканівського району Башкирскої АРСР, [в:] Українці Башкирії, Київ 2011, т. 1, с. 405–412.
 10. П. С. Лисенко, Особливості мовлення села Івангород Давлеканівського району Башкирської АРСР, [в:] Українці Башкирії, Київ 2011, т. 1, с. 390–405.
 11. Д. Чернієнко, Мовні процеси в середовищі українського населення Приуралля, [в:] Українська мова у світі, Львів 2012, с. 287–294.
 12. В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко та ін., Культура і побут населення України, Київ 1993.
 13. П. С. Лисенко, Особливості мовлення села Івангород Давлеканівського району Башкирської АРСР, [в:] Українці Башкирії, Київ 2011, т. 1.
 14. Н. В. Ремезов, Очерки из жизни дикой Башкирии. Переселенческая эпопея, Москва 1889.
 15. Ф. Ахатова, Особенности переселения украинцев в Башкортостан, [в:] Її ж, Украинские песни в Башкортостане, Уфа 2000, с. 80–19.