AKTYWNY ROMANTYZM. ESTETYKA LITERACKA WAPLITE W ŚWIETLE DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH

Main Article Content

Albert Nowacki

Abstrakt

ВАПЛІТЕ — це одне з літературних товариств, що взяло активну участь у формуванні нової української літератури 1920-их років. З одного боку, його бачення літератури мало узгоджуватися із соціалістичною моделлю, а з другого, — повинно було бути співзвучним до найважливіших надбань європейської літератури. Ідеологом нової художньої платформи — “романтики вітаїзму” — був Микола Хвильовий як один зі співзасновників організації. Утім, вагомий унесок у поширення згаданої ідеології зробили також Олекса Слісаренко, Олесь Досвітній, Юрій Яновський та Олександр Довженко. Основою цієї статті став аналіз програмних документів ВАПЛІТЕ та деяких літературних творів її членів.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nowacki, A. (2017). AKTYWNY ROMANTYZM. ESTETYKA LITERACKA WAPLITE W ŚWIETLE DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH. Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 331-339. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.37
Dział
Literaturoznawstwo

Referencje

 1. Ю. Ковалів, Історія української літератури. Кінець ХІХ – поч. ХХІ ст., т. 3: У сподіваннях і трагічних зламах, Київ 2014, с. 259.
 2. А. Лейтес, Ренесанс української культури, Харків 1925.
 3. M. Jakóbiec, Literatura ukraińska, [w:] Dzieje literatur europejskich, red. W. Floryan, t. 3, сz. 1, Warszawa 1989, s. 555–556.
 4. Ю. Смолич, Твори, у 8 томах, т. VII, Київ 1986.
 5. A. Nowacki, „Myśli pod prąd”. Twórczość Mykoły Chwylowego w kontekście ukraińskiej dyskusji literackiej lat 1925–1928, Lublin 2013.
 6. М. Доленґо, Київ та Харків — літературні взаємовідношення, [в:] Його ж , Критичні етюди, Харків 1925, с. 7.
 7. Л. Кавун, “М’ятежні” романтики вітаїзму: проза ВАПЛІТЕ, Черкаси 2006.
 8. M. Хвильовий, Камо грядеши, [в:] Його ж , Твори, в 5 томах, т. IV, Нью-Йорк-Балтімор-Торонто 1983, с. 80–81.
 9. Л. Пізнюк, Ще раз про ВАПЛІТЕ мовою документів та фактів, [в:] „Слово і час” 2000, № 12, с. 36; Ю. Шерех, Літ Ікаря, [в:] Його ж , Пороги і запоріжжя, т. ІІ, Харків 1998, с. 145.
 10. Ф. Неуважний, Вільна академія пролетарської літератури, [в:] Український Календар, Варшава 1976, с. 195.
 11. G. Luckyj, Introduction, [в:] Ваплітянський збірник, ред. Ю. Луцький, Торонто 1977, с. 10.
 12. О. Слісаренко, В боротьбі за пролетарську естетику, [в:] „Вапліте” 1926, № 1, с. 19–21.
 13. Хроніка. Зовнішня й внутрішня робота „Вапліте”, [в:] „Вапліте”, № 1, Харків 1926, с. 97.
 14. Т. Гундорова, Руйнування романтичної метафізики, [в:] „Слово і час” 1993, № 11, с. 23.
 15. М. Хвильовий, Про Коперніка з Фрауенбурґу, або абетка азіатського ренесансу в мистецтві (Другий лист до літературної молоді), [в:] Й о г о ж , Твори, в 5 томах, т. IV, Нью-Йорк-Балтімор– Торонто 1983, с. 102.
 16. B. Russell, Dzieje filozofii Zachodu, Warszawa 2000, s. 896; por. także: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3, Warszawa 1993, s. 206–209.
 17. Ю. Ковалів, Літературна дискусія 1925 – 1928 рр., Київ 1990.
 18. O. Spengler, Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii uniwersalnej, Warszawa 2001.
 19. І. Дзюба, Микола Хвильовий: “азіатський ренесанс” і “психологічна Европа”, Київ 2005.
 20. М. Хвильовий, Пролог до книги сто тридцять дев’ятої, [в:] Його ж , Твори, в 5 томах, т. IV, с. 442, 443.
 21. М. Хвильовий, Передмова “До книги сто тридцять дев’ятої”, [в:] „Літературний ярмарок” 1929, № 9, с. 6.
 22. Г. Костюк, Поет юності і сили (Аркадій Любченко. 7.ІІІ.1899 – 25.ІІ.1945), [в:] А. Любченко, Вибр. твори, Київ 1999, с. 453.