O WYOBRAŹNI POETYCKIEJ I PROBLEMACH TŁUMACZEŃ NA JĘZYK POLSKI WIERSZY EMMY ANDIJEWSKIEJ

Main Article Content

Andrzej Borkowski

Abstrakt

Cтаття присвячена проблемі поетичної уяви, питанням інтерпретації та перекладу, що постають перед дослідниками поезії Емми Андієвської. Складна метафорика віршів української поетки вказує на особливу художню техніку володіння мовою, що створює ефект незвичайної чутливості поетичного мікрокосмосу авторки. Дослідження доводять, що поезія Е. Андієвської розкриває екзистенційні реєстри, описуючи проблеми старості, старіння і страждання.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Borkowski, A. (2017). O WYOBRAŹNI POETYCKIEJ I PROBLEMACH TŁUMACZEŃ NA JĘZYK POLSKI WIERSZY EMMY ANDIJEWSKIEJ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 215-221. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.26
Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

 1. T. de Chardin, Człowiek i inne pisma, oprac. M. Tazbir, tłum. J. i G. Fedorowscy, W. Sukiennicka, M. Tazbir, Warszawa 1984, s. 70–105.
 2. Д. Г. Струк, Як читати поезії Емми Андієвскої, [в:] „Сучасність”, груд. 1981, ч. 12 (252), c. 10.
 3. S. Skwarczyńska, Kariera literacka form rodzajowych bloku “silva”, [w:] Wokół teatru i literatury. Studia i szkice, Warszawa 1970, s. 182–202.
 4. J. Błoński, Witkacy: sztukmistrz, filozof, estetyk, Kraków 2000.
 5. E. Andijewska, Zespoły architektoniczne, tłum. T. Karabowicz, Lublin 2010.
 6. T. S. Eliot, Kto to jest klasyk i inne eseje, tłum. M. Heydel, Kraków 1998.
 7. B. Zadura, Wiersze zawsze są wolne. Przekłady z poezji ukraińskiej, Wrocław 2007.
 8. G. Bachelard, Poetyka marzenia, tłum. L. Brogowski, Gdańsk 1998.
 9. Е. Андієвська, Атракціони з орбітами й без, Львів 2000.
 10. Usłysz mnie starego, dziewczę / pięknowłose w złotej szacie. Por. Liryka starożytnej Grecji, oprac. J. Danielewicz, wyd. 2, Wrocław 1954.
 11. W. Potocki, Dzieła, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1987, t. II.
 12. M. Sęp-Szarzyński, Poezje, oprac. J. S. Gruchała, Kraków 1997.
 13. Е. Андієвська, Миражі, Київ 2009.
 14. Е. Андієвська, Атракціони з орбітами й без, Львів 2000