ХУДОЖНЄ ПОРІВНЯННЯ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ ФЕНОМЕН (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ)
PDF (Українська)

Jak cytować

Молчко, О. (2017). ХУДОЖНЄ ПОРІВНЯННЯ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ ФЕНОМЕН (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ). Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 129–134. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.15

Abstrakt

Porównanie poetyckie rozpatrywane jest jako fenomen, który odzwierciedla zarówno kognitywne, jak i językowe cechy etnosu. Zastosowując kompleksowe podejście do analizy porównania poetyckiego na materiale nazw roślin, w szczególności hiperonimu kwiat i hiponimu mak, można stwierdzić, iż porównanie to fundamentalny lingwistyczno-kognitywny fenomen, będący odbiciem prawidłowości i relacji między obiektami porównania w ich językowym odzwierciedleniu. Jest to wynik kognitywnego podziału rzeczywistości, na skutek którego odbywa się zestawienie mentalnych obrazów na podstawie wspólnej cechy; ich werbalizacja według wyznaczonych w systemie językowym zasad gramatycznych, aktualnych modeli z właściwym fonetycznym, morfemowym, leksykalnym składem w konstrukcjach gramatycznych, odpowiednio do subiektywnego postrzegania świata o określonym ładunku funkcjonalnym. Porównanie poetyckie to nieskończoność obrazów, symboli oraz konceptów podlegających adekwatnemu odwzorowaniu w przekładzie.

https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.15
PDF (Українська)

Bibliografia

G. Lakoff, Metaphors We Live By, Chicago 1985, p. 62–63.

Dictionary of Biblical Imagery, 1997, р. 2191.

В. Жайворонок, Знаки української етнокультури, Словник-довідник, Київ 2006.

Панас Мирний, Хіба ревуть воли, як ясла повні?, [в:] Його ж , Твори, в 7 томах, Київ 1969, т. 2, с. 89.

P. Mirny, Do oxen low when mangers are full?, Kyiv 1990.

Jack London, Martin Eden, Moscow 1960.

Джек Лондон, Мартін Іден, [в:] Його ж , Твори, в 12 томах, Київ 1971, т. 5, с. 25.

F. S. Fitzgerald, Tender is the Night, New York 1986.

Ф. С. Фіцджеральд, Великий Гетсбі; Ніч лагідна: романи, Київ 1982.

П. Куліш, Чорна рада, [в:] Його ж, Твори, в 2 томах, Київ 1989, т. 2, с. 41.

М. Коцюбинський, На камені, [в:] Його ж, Твори, в 7 томах, Київ 1973–1975, т. 2, с. 145

М. Kotsyubinsky, Fata Morgana and Other Stories, Kyiv 1987, р. 252.

Г. Квітка Основ’яненко, Маруся, [в:] Його ж, Твори, в 2 томах, Київ 1978, т. 1, с. 103.

H. Kvitka, Marusia, New York 1940, р. 185.

J. Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man, Wordsworth Classics 1995, р. 82.

Галицько-руські народні приповідки, у 3 томах, зібрав, упорядкував і пояснив Др. Іван Франко, Львів 2006, 2-ге вид., т. 2, с. 500.