ХУДОЖНЄ ПОРІВНЯННЯ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ ФЕНОМЕН (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ)

Main Article Content

Оксана Молчко

Abstrakt

Porównanie poetyckie rozpatrywane jest jako fenomen, który odzwierciedla zarówno kognitywne, jak i językowe cechy etnosu. Zastosowując kompleksowe podejście do analizy porównania poetyckiego na materiale nazw roślin, w szczególności hiperonimu kwiat i hiponimu mak, można stwierdzić, iż porównanie to fundamentalny lingwistyczno-kognitywny fenomen, będący odbiciem prawidłowości i relacji między obiektami porównania w ich językowym odzwierciedleniu. Jest to wynik kognitywnego podziału rzeczywistości, na skutek którego odbywa się zestawienie mentalnych obrazów na podstawie wspólnej cechy; ich werbalizacja według wyznaczonych w systemie językowym zasad gramatycznych, aktualnych modeli z właściwym fonetycznym, morfemowym, leksykalnym składem w konstrukcjach gramatycznych, odpowiednio do subiektywnego postrzegania świata o określonym ładunku funkcjonalnym. Porównanie poetyckie to nieskończoność obrazów, symboli oraz konceptów podlegających adekwatnemu odwzorowaniu w przekładzie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Молчко, О. (2017). ХУДОЖНЄ ПОРІВНЯННЯ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ ФЕНОМЕН (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ). Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 129-134. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.15
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. G. Lakoff, Metaphors We Live By, Chicago 1985, p. 62–63.
 2. Dictionary of Biblical Imagery, 1997, р. 2191.
 3. В. Жайворонок, Знаки української етнокультури, Словник-довідник, Київ 2006.
 4. Панас Мирний, Хіба ревуть воли, як ясла повні?, [в:] Його ж , Твори, в 7 томах, Київ 1969, т. 2, с. 89.
 5. P. Mirny, Do oxen low when mangers are full?, Kyiv 1990.
 6. Jack London, Martin Eden, Moscow 1960.
 7. Джек Лондон, Мартін Іден, [в:] Його ж , Твори, в 12 томах, Київ 1971, т. 5, с. 25.
 8. F. S. Fitzgerald, Tender is the Night, New York 1986.
 9. Ф. С. Фіцджеральд, Великий Гетсбі; Ніч лагідна: романи, Київ 1982.
 10. П. Куліш, Чорна рада, [в:] Його ж, Твори, в 2 томах, Київ 1989, т. 2, с. 41.
 11. М. Коцюбинський, На камені, [в:] Його ж, Твори, в 7 томах, Київ 1973–1975, т. 2, с. 145
 12. М. Kotsyubinsky, Fata Morgana and Other Stories, Kyiv 1987, р. 252.
 13. Г. Квітка Основ’яненко, Маруся, [в:] Його ж, Твори, в 2 томах, Київ 1978, т. 1, с. 103.
 14. H. Kvitka, Marusia, New York 1940, р. 185.
 15. J. Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man, Wordsworth Classics 1995, р. 82.
 16. Галицько-руські народні приповідки, у 3 томах, зібрав, упорядкував і пояснив Др. Іван Франко, Львів 2006, 2-ге вид., т. 2, с. 500.