АД’ЄКТИВНО-СУБСТАНТИВНЕ БЕЗПРИЙМЕННИКОВЕ КЕРУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ

Main Article Content

Iryna Kononenko

Abstrakt

Na materiale języka ukraińskiego i polskiego zostały zbadane różnice w łączliwości przymiotników. Przymiotnik może wchodzić w związki syntaktyczne oraz semantyczne z rzeczownikami jako człon główny grupy wyrazowej. Analiza do pewnego stopnia pokazuje zbieżności i rozbieżności systemów gramatycznych i leksykalnych języka ukraińskiego i polskiego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kononenko, I. (2017). АД’ЄКТИВНО-СУБСТАНТИВНЕ БЕЗПРИЙМЕННИКОВЕ КЕРУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 91-99. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.10
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Г. М. Удовиченко, Словосполучення в сучасній українській літературній мові, Київ 1968.
 2. І. Р. Вихованець, Граматика української мови: Синтаксис, Київ 1993.
 3. Encyklopedia języka polskiego, pod red. S. Urbańczyka, M. Kucały, Warszawa, Kraków 1999.
 4. М. Ризнык, Семантико-синтаксическая сочетаемость имен прилагательных с именами существительными в украинском и польском языках, [в:] Współzależność języków słowiańskich. Aspekt lingwistyczny i glottodydaktyczny, Gdańsk 1998, s. 258–269.
 5. Т. Н. Молошная, Адъективные словосочетания в славянских и балканских языках, Москва 1985.
 6. O. Śpiwak, M. Jurkowski, Ukraińsko-polski słownik syntaktyczny, red. nauk. I. Kononenko, Warszawa 2003.
 7. I. Кононенко, Прикметник у слов’янських мовах, Київ 2009.
 8. І. Р. Вихованець, Керування, [в:] Енциклопедія. Українська мова, гол. ред. В. М. Русанівський, Київ 2000, с. 232.
 9. Л. А. Булаховський, Синтаксис (зв’язка) другорядних членів речення. Відмінкова залежність (керування), Київ 1959.
 10. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис, за ред. І. К. Білодіда, Київ 1972, с. 44.
 11. A. П. Грищенко, Прикметник у структурі словосполучення і речення, [в:] „Українська мова і література в школі”, 1986, № 7, с. 44.